Strona główna
poniedziałek, 20 listopada 2017 r.
Imieniny: Anatol, Edyta

Zasłużeni

Strona główna » MIASTO » Obywatele Miasta » Zasłużeni

 1. Andrzej Matysek     29.12.1995r.     w dowód pamięci i wdzięczności za ochotniczy udział w wojnie 1920r. oraz działalność służącą rozwojowi i chwale miasta.
   
 2. Karol Zwierzchowski     29.12.1995r.     za całokształt działalności służącej rozwojowi i chwale miasta, za upowszechnianie historii walk o niepodległość na terenie Skierniewic.
   
 3. Alicja Wittenberg     29.12.1995r.     nauczycielce j. niemieckiego za wieloletnią pracę pedagogiczno - wychowawczą, za całokształt działalności służącej rozwojowi i chwale miasta.
   
 4. Stanisław Niwicki     29.12.1995r.     za działalność społeczną i zawodową w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa, za całokształt działalności służącej rozwojowi i chwale miasta.
   
 5. Gabriel Nowosadko     29.12.1995r.     za życzliwość okazywaną ludziom w czasie długich lat pracy na stanowisku ordynatora jednego z oddziałów, później dyrektora szpitala w Skierniewicach, wprowadzenie prekursorskich metod diagnostycznych oraz za całokształt działalności służącej rozwojowi i chwale miasta.
   
 6. Marie Francoise Bodin     22.12.1997r.     za ogromne zaangażowanie na rzecz nawiązania kontaktów między Skierniewicami, a Chatelaillon-Plage oraz za przewodniczenie Komitetowi Francusko - Polskiemu.
   
 7. Marc Bodin     22.12.1997r.     w uznaniu zasług włożonych we współpracę i przyjaźń pomiędzy Skierniewicami, a Chatelaillon-Plage, zwłaszcza w latach piastowania funkcji vice-mera.
   
 8. Tadeusz Zwierzchowski     22.12.1997r.     w dowód uznania i wdzięczności za podjętą inicjatywę utworzenia Izby Historii Skierniewic, zapoczątkowanie prac renowacyjnych na zabytkowym cmentarzu przy ul. św. Stanisława w Skierniewicach, wieloletnią społeczną działalność w OSP i Towarzystwie Przyjaciół Skierniewic.
   
 9. Zbigniew Żółtowski     22.12.1997r.     za długoletnią pracę samorządową oraz wszystkie inne działania podejmowane na rzecz miasta.

 10. Anna Sacharko-Drózd     19.08.1999r.     za długoletnią pracę w Gimnazjum i LO im. B. Prusa w Sk-cach. W czasach okupacji prowadziła tajne komplety w Gimnazjum, Liceum pedagogicznym oraz Szkole Handlowej w Sk-cach. Była wzorem nauczyciela oddanego polskiej szkole.
   
 11. Józef Holewiński     19.08.1999r.     za wieloletnią pracę w Państwowym Gimnazjum i LO im. B. Prusa w Sk-cach, za wprowadzenie nowatorskich metod nauki przedmiotów przyrodniczych. W latach okupacji prowadził w mieście i powiecie tajne nauczanie. W swojej nauczycielskiej i wychowawczej pracy uczył jak żyć, pracować i kochać swój kraj.
   
 12. Czesław Lisek     19.08.1999r.     za 44 lata pracy w Państwowym Gimnazjum im. B. Prusa w Sk-cach. Był wybitnym polonistą, pedagogiem, prawym człowiekiem, społecznikiem oddanym szkole. W czasie wojny nauczał na tajnych kompletach, po jej zakończeniu reaktywował wspólnie z dyrektorem Gimnazjum. Pozostał wzorem szlachetnego człowieka, pedagoga i patrioty.

 13. Stanisław Kaczyński     19.08.1999r.     był wieloletnim dyrektorem Państwowego Gimnazjum im. B. Prusa w Sk-cach. Jego wyjątkowym umiejętnościom organizacyjnym zawdzięczać należy wspaniałą atmosferę, jaka panowała w kierowanej przez niego szkole.

 14. Tadeusz Górecki     20.06.2000r.     był wieloletnim radnym, działaczem Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sk-cach. W czasie IIw.św. był żołnierzem AK Obwodu "Sroka" w Sk-cach, inicjatorem i wykonawcą Pomnika Grobów Powstańców Warszawskich Żołnierzy pułku "Baszta" AK.

 15. Wincenty Jastrzębski     20.06.2000r.     za wieloletnią pracę pedagogiczną w szkołach, organizację Skierniewickiego Towarzystwa Muzycznego im. F. Chopina, współorganizację Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia. Był wieloletnim działaczem TPD.
   
 16. Wacław Medyński     20.06.2000r.     całe swoje życie poświęcił miastu, był nauczycielem i wychowawcą kilku pokoleń Skierniewiczan. W czasie wojny organizował tajne nauczanie w SP nr 2. Był znanym społecznikiem, organizatorem m. in. Skierniewickiej Księgarni Nauczycielskiej.
   
 17. Ignacy Olczakowski     20.06.2000r.     w dowód pamięci oraz wdzięczności za niesienie pomocy lekarskiej, za troskę i zrozumienie potrzebujących, a także za pracę w Radzie Miejskiej w okresie międzywojennym. W czasie II w. św. zorganizował szpital polowy dla polskich jeńców wojennych, opatrywał rannych członków podziemia, leczył wszystkich, którzy tego potrzebowali. Ukochał swoje miasto, dla którego żył i pracował do końca swoich dni.

 18. Danuta Binder     12.02.2004r.     w dowód uznania i wdzięczności za niesienie pomocy lekarskiej, zwłaszcza dzieciom, ale również wszystkim tego potrzebującym. Była żołnierzem AK, w czasie wojny była kolporterką prasy podziemnej, sanitariuszką niosącą pomoc ludności cywilnej Warszawy oraz powstańcom podczas ich skierniewickiego postoju w niemieckim obozie etapowym. Nadal jest człowiekiem aktywnym, społecznikiem, działa w Zespole Pomocy Charytatywnej Caritas, w którym pomaga osobom starszym, schorowanym, biednym, bezdomnym.
   
 19. Maria Czyżykowska - Karczewska     12.02.2004r.     Jako wieloletni pedagog oraz wielki przyjaciel dzieci i młodzieży całe swoje życie poświęciła działaniom na ich rzecz. Pomaga zwłaszcza tym z rodzin biednych, patologicznych, chorym i pokrzywdzonym przez los. Jest założycielem Fundacji "Dziecięcy Uśmiech" w Skierniewicach skupiającej ludzi dla których dobro dziecka jest wartością najwyższą. Jest osobą, która swoim entuzjazmem, życzliwością, kreatywnością zjednuje sojuszników do pracy na rzecz dzieci.
   
 20. ks. Bogusław Zawierucha 19.02.2010 r. w dowód uznania księdza za wzór Kapłana, Polaka i Obywaleta, który swoją posługą wyraża naszą tożsamość chrześcijańską, a słowem pasterskim błogosławi mieszkańcom Skierniewic. Nauczyciel, doradca, przyjaciel - człowiek wielkiego serca, który zawsze gotowy jest służyć innym. Tytuł stanowi o uznaniu niepodważalnego autorytetu księdza, który od wielu lat pełni posługę chorym i potrzebującym, spotykając się z powszechnym społecznym szacunkiem i najwyższym uznaniem.

 21. Andrzej Krokowski 27.01.2012 r., w dowód wdzięczności za godną naśladowania i wzorową pracę  na rzecz promocji Miasta Skierniewice na arenie międzynarodowej. Dla radnego dwóch  kadencji Rady Miejskiej w Skierniewicach, jej  Przewodniczącego i jednocześnie Członka Zarządu Miasta. Od wielu lat bezinteresownie, z wielką aktywnością, zaangażowaniem i poświęceniem realizującego przedsięwzięcia zmierzające do rozwoju Miasta Skierniewice. Organizatora Konkursu z Wiedzy o Francji i Znajomości Języka Francuskiego, szerzącego wśród młodzieży ideę przyjaźni, współpracy i tolerancji. Przewodniczącego Klubu Francuskiego w Skierniewicach. Koordynatora wszelkich przedsięwzięć dotyczących współpracy z francuskim Miastem Chatelaillon Plage. 
   
 22. Czesław Owczarek 24.10.2014 r.  w dowód wdzięczności za całokształt działalności służącej rozwojowi i chlubie Miasta Skierniewice. Dzięki pracy Pana Czesława Owczarka, Jego wyjątkowym umiejętnościom organizacyjnym a także wspaniałej atmosferze, którą stworzył w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, mury tej szkoły opuściło wielu wybitnych i wartościowych obywateli Miasta i kraju. Jako wychowawca pozostaje wzorem szlachetnego człowieka i pedagoga. Za swoją pracę uhonorowany został licznymi odznaczeniami, w tym państwowymi, min.:

  - Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
  - Złotym Krzyżem Zasługi
  - Brązowym Krzyżem Zasługi
  - Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

  W latach 1999 – 2006 był Zastępcą Prezydenta Miasta Skierniewice. Następnie pełnił funkcję radnego Rady Miasta Skierniewice oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Skierniewice.  Nadany tytuł stanowi podziękowanie za wieloletnią pracę na rzecz oświaty, długoletnią działalność samorządową a także aktywne uczestniczenie w rozwiązywaniu problemów społecznych 

   
 23. Wiesława Maciejak 26.01.2017 r.  otrzymała tytuł w dowód uznania za całokształt działalności społeczno-kulturalnej służącej rozwojowi Miasta Skierniewice i jego mieszkańcom. Pani Wiesława jest skierniewiczanką, literatką i społeczniczką. Członkini związku sybiraków i stowarzyszenia diabetyków. Aktywnie działa na rzecz środowiska seniorów. Od lat należy do grona osób oddanych kulturze. Jest doskonałym organizatorem i animatorem działalności społeczno-kulturalnej oraz pomysłodawczynią wielu wydarzeń artystycznych, które pozytywnie wpływają na rozwój społeczności lokalnej. Współpracuje z lokalną prasą, radiem, skierniewickimi szkołami oraz bibliotekami powiatu skierniewickiego. Pani Wiesława Maciejak za swój dorobek literacki została uhonorowana licznymi nagrodami. Nadany tytuł jest podziękowaniem za wkład artystyczny stanowiący bezcenną wizytówkę naszego miasta.
   
 24. Tadeusz Roszkowski 26.01.2017 r. otrzymał tytuł w dowód wdzięczności zasłużonemu pedagogowi, wieloletniemu radnemu rady miasta Skierniewice oraz człowiekowi „wielkiego serca”. Tadeusz Roszkowski 30 lat swojego życia poświęcił pracy pedagogicznej. Był nauczycielem w szkole podstawowej w Pszczonowie i Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Skierniewicach, wicedyrektorem zbiorczej Szkoły Gminnej w Łyszkowicach, starszym wizytatorem w kuratorium oświaty i wychowania w Skierniewicach, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 8 – największej placówki oświatowej w naszym mieście. Dzięki staraniom i determinacji pana Tadeusza Roszkowskiego Zespół Szkół Zawodowych nr 3 w Skierniewicach w 2000 roku, po blisko osiemdziesięciu latach funkcjonowania, uzyskał nową, własną siedzibę przy ulicy Działkowej 10.

 

Strona główna Drukuj dokument
KALENDARZ IMPREZ

  Listopad 2017 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Kliknij i zobacz wydarzenia
OSÓB ONLINE: 28

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
tel. (046) 834-51-00, fax: (046) 834-51-51
email: umskier@um.skierniewice.pl

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe