Strona główna
poniedziałek, 20 listopada 2017 r.
Imieniny: Anatol, Edyta

Wydział Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych

Strona główna » URZĄD MIASTA » Wydziały Urzędu Miasta » Wydział Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych

Naczelnik: Zbigniew Sawicki

 

Wydział Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych
ul. Senatorska 12
tel. 46 834-51-74
email: z.sawicki@um.skierniewice.pl
 

Wydział Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych realizować będzie zadania z zakresu:

 1. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych w tym środków z Unii Europejskiej, przygotowanie i rozliczanie projektów w tym zakresie,
   
 2. dokonywanie analiz dostępnych źródeł dofinansowania i przedstawianie prezydentowi informacji o możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych oraz bieżąca analiza budżetu miasta dla potrzeb realizowanych zadań,
   
 3. współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi, spółkami miejskimi z terenu miasta oraz pracownikami innych urzędów i instytucji w celu realizacji projektów, w szczególności realizacja projektów partnerskich,
   
 4. zarządzania finansowego projektami inwestycyjnymi i nieinwestycyjnymi współfinansowanymi z pomocowych środków krajowych i europejskich,
   
 5. gromadzenie, aktualizacja i popularyzacja w urzędzie i wśród partnerów lokalnych informacji o krajowych i zagranicznych funduszach oraz o systemie zarządzania nimi,
   
 6. informowania o możliwościach pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych przez organizacje pozarządowe i zainteresowane podmioty z terenu miasta Skierniewice,
   
 7. monitorowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych przez komórki organizacyjne urzędu, przygotowanie bieżącej informacji na ten temat.
   
 8. współpracy z komórkami organizacyjnymi oraz jednostkami organizacyjnymi miasta przy opracowaniu procedur zarządzania projektami współfinansowanymi w ramach  funduszy strukturalnych,
   
 9. programowania rozwoju miasta we współdziałaniu z innymi wydziałami i miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz analiza zjawisk ekonomicznych i społecznych,
   
 10. prowadzenie bazy danych dotyczącej uczestnictwa miasta w programach pomocowych,
   
 11. współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnego składania wniosków aplikacyjnych i wspólnej realizacji przedsięwzięć dofinansowanych ze środków zewnętrznych,
   
 12. nawiązywanie kontaktów i przygotowywanie negocjacji z przedstawicielami instytucji właściwych w sprawach pozyskiwania funduszy zewnętrznych i realizacji programów pomocowych,
   
 13. przygotowanie projektów uchwał rady i zarządzeń prezydenta w sprawach związanych z wykorzystaniem funduszy zewnętrznych
   
 14. współdziałanie z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi urzędu w sprawach dotyczących przygotowania wniosków o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych realizowanych zadań,
   
 15. przygotowanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków Unii Europejskiej oraz innych dokumentów dla projektów, których celem jest uzyskanie zewnętrznych źródeł finansowania,
   
 16. udzielanie wyjaśnień na potrzeby kontroli dot. realizacji projektów współfinansowanych z zewnętrznych środków finansowych,
   
 17. organizowanie szkoleń dla pracowników urzędu miasta i miejskich jednostek organizacyjnych, dotyczących programów wspólnotowych i możliwości ich realizacji,
   
 18. przygotowanie oraz sporządzanie niezbędnych sprawozdań i informacji dotyczących realizowanych projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych.
Strona główna Drukuj dokument
KALENDARZ IMPREZ

  Listopad 2017 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Kliknij i zobacz wydarzenia
OSÓB ONLINE: 29

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
tel. (046) 834-51-00, fax: (046) 834-51-51
email: umskier@um.skierniewice.pl

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe