Strona główna
wtorek, 21 listopada 2017 r.
Imieniny: Janusz, Regina

Wyprawka szkolna

Strona główna » Edukacja » Edukacja w mieście Skierniewice » Projekty dla edukacji » Wyprawka szkolna

Wprowadzenie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego wiąże się z koniecznością dopuszczenia do użytku szkolnego nowych podręczników. Realizując politykę wyrównywania szans edukacyjnych dzieci Rada Ministrów postanowiła w 2012 roku kontynuować program pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników.


W 2012 roku odbiorcami programu byli:

1.      uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2012/2013 naukę w:

a)      klasach I-IV szkoły podstawowej,

b)      klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,

2.      uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży.

 

Kryterium dochodowe:

a)      uczniowie klasy I szkoły podstawowej – 504,00 zł netto (a od pierwszego listopada – 539 zł netto),

b)      uczniowie II-IV klasy szkoły podstawowej i I klasy szkoły ponadgimnazjalnej – 351,00 zł netto (a od pierwszego października – 456,00 zł netto).

W roku szkolnym 2012/2013 5% uczniów pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego (z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej) mogło otrzymać pomoc na mocy decyzji dyrektora szkoły jeśli w rodzinie wystąpiły przesłanki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj.:

a)      ubóstwa;

b)      sieroctwa;

c)      bezdomności;

d)      bezrobocia;

e)      niepełnosprawności;

f)        długotrwałej lub ciężkiej choroby;

g)      przemocy w rodzinie;

h)      potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

i)        potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

j)       bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

k)     trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;

l)        trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

m)    alkoholizmu lub narkomanii;

n)      zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

o)      klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

W roku szkolnym 2012/2013 z Rządowego programu Wyprawka Szkolna w mieście Skierniewice skorzystało 326 uczniów na łączną kwotę przeszło 76.000,00 zł.

Strona główna Drukuj dokument
KALENDARZ IMPREZ

  Listopad 2017 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Kliknij i zobacz wydarzenia
OSÓB ONLINE: 37

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
tel. (046) 834-51-00, fax: (046) 834-51-51
email: umskier@um.skierniewice.pl

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe