Strona główna
poniedziałek, 23 października 2017 r.
Imieniny: Edward, Marlena

Warunki wobec kandydatów na rodzinę zastępczą

Strona główna » Galerie - Wszystkie inne » Warunki wobec kandydatów na rodzinę zastępczą

Warunki, które muszą spełniać kandydaci na rodzinę zastępczą określa szczegółowo Ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. .Nr 115 z 2008 r poz. 728 z późn. zm.)

"Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

 • dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej;
 • mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczeni we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona;
 • wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu;
 • nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim;
 • mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania;
 • uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania."
 • Powyższe warunki wymagane są zarówno w odniesieniu do kandydatów spokrewnionych  z dzieckiem, jak i z nim niespokrewnionych.


Nie bez znaczenia jest fakt spokrewnienia z dzieckiem, gdyż w zależności od tego procedura organizowania zastępczego środowiska rodzinnego może się różnić.

Kandydaci spokrewnieni najczęściej starają się o stworzenie rodziny zastępczej dla znanego im dziecka (np. rodzeństwa, wnuków, dalszych krewnych).

Kandydaci niespokrewnieni nie zawsze tworzą rodzinę zastępczą dla konkretnego dziecka, często dopiero po kwalifikacji rodziny uruchamiana jest procedura doboru dziecka z uwzględnieniem jego potrzeb, a także  oczekiwań i kompetencji kandydatów).

Kandydaci do pełnienia funkcji niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej muszą obowiązkowo uczestniczyć w szkoleniu organizowanym na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach  przez Ośrodek Rodzin Zastępczych  Fundacji " Dziecięcy Uśmiech "  w Skierniewicach przy ul. Jagiellońskiej 34, natomiast nie jest to warunek konieczny dla rodzin spokrewnionych, które mogą – jeśli jest taka konieczność  – brać udział w szkoleniu już po umieszczeniu dziecka  w rodzinie.

Przed przystąpieniem do szkolenia lub w jego toku wymagane jest skompletowanie przez Kandydatów niżej wymienionych dokumentów, stanowiących podstawę do zakwalifikowania jako rodziny zastępczej oraz przedłożenia w sądzie.

 1. zaświadczenie o braku zdrowotnych przeciwwskazań do sprawowania opieki zastępczej wydane przez lekarza pierwszego kontaktu dla obojga kandydatów osobno
 2. zaświadczenie o zatrudnieniu i o dochodach;
 3. zaświadczenie o niekaralności obojga małżonków osobno.


Po zgromadzeniu niezbędnych dokumentów  pracownik socjalny  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  w miejscu zamieszkania kandydatów przeprowadza wywiad środowiskowy.

Jeśli warunki formalne zostały spełnione Kandydaci skierowani zostają na szkolenie grupowe. Jednocześnie przeprowadzane są rozmowy z pedagogiem i psychologiem lub badania psychologiczne.

Strona główna Drukuj dokument
KALENDARZ IMPREZ

  Pażdziernik 2017 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Kliknij i zobacz wydarzenia
OSÓB ONLINE: 34

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
tel. (046) 834-51-00, fax: (046) 834-51-51
email: umskier@um.skierniewice.pl

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe