Strona główna
piątek, 17 listopada 2017 r.
Imieniny: Grzegorz, Salomea

Warto Wiedzieć

Strona główna » DLA TURYSTY » Warto Wiedzieć

Herb
Herb Skierniewic nawiązuje do kościelnego rodowodu miasta. Na niebieskim tle widnieje złoty krzyż, trzy białe lilie i srebrna, poprzeczna belka. Lilie są godłem arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, do którego Skierniewice należały od początku swego istnienia w roku 1475 aż do roku 1795.  Pozioma linia - belka w środkowej części herbu symbolizuje przepływającą przez miasto rzekę Łupię.

Tak ukształtowany herb widnieje na miejskich pieczęciach od XVI w.Ignacy Krasicki – ostatni arcybiskup w pałacu

Arcybiskup Ignacy Krasicki, wybitny twórca epoki Oświecenia, był ostatnim prymasem rezydującym w pałacu w Skierniewicach w okresie 1795-1801. Tutaj powstawały bajki i trzecia część „Pana Podstolego”. W pałacu prymasowskim Krasicki tłumaczył z łaciny „Żywoty sławnych mężów” Plutarcha oraz pisał dzieło „O rymotwórstwie i rymotworach”.

Arcybiskup zgromadził w Skierniewicach bogate zbiory biblioteczne, liczące ok. 4 tys. woluminów. Kiedy zmarł, zbiory biblioteczne zostały sprzedane i wzbogaciły księgozbiór Liceum Warszawskiego.

Krasicki doceniał sztukę ogrodniczą. Do prowadzenia ogrodu sprowadził (z Heidelbergu) ogrodnika Jana Krebsa.

W 1796 r. rząd pruski skonfiskował dobra prymasowskie, w tym majątek skierniewicki. Ignacy Krasicki, dzięki znajomości z królem Prus Fryderykiem II, zawarł z nim układ. Otrzymał 300 tys. zł rocznej pensji i dożywotnie prawo użytkowania dóbr w Skierniewicach.Zjazd Trzech Czarnych Orłów

We wrześniu 1884 r. Skierniewice stały się widownią wielkiego historycznego wydarzenia: zjazdu trzech cesarzy, tzw. „Trzech Czarnych Orłów”: cara Aleksandra III, cesarza Niemiec Wilhelma I i cesarza Austrii Franciszka Józefa I. W pałacu prymasowskim, należącym wówczas do cara Rosji, zapadły decyzje, dotyczące wzajemnych stosunków państw zaborczych i polityki wobec polskich dążeń niepodległościowych.

Dworzec carski (dziś już nieistniejący) pełnił wówczas reprezentacyjną funkcję, przyjmując cesarzy, ich liczne świty, dygnitarzy i dziennikarzy. Drugiego dnia zjazdu w sali dworca odbyło się przedstawienie przygotowane przez warszawskich artystów. Specjalny pociąg teatralny przywiózł dyrekcję teatru, senatorów i 130 artystów opery i baletu. „Pociąg zajechał przed dawną stację a obecnie teatr. O godzinie 14-stej odbyła się próba widowiska a początek przedstawienia naznaczono na godzinę 9-tą. W programie przedstawienia znajdowały się tańce: krakowiak (z baletu „ Pan Twardowski”), kujawiak, także tańce perskie, mazur w strojach wieśniaczych, czardasz czy walc.” („Kurier Poranny” nr 259, z 17 IX 1884 r., str. 3).Dzień Niepodległości w Skierniewicach
W dniu 11 listopada 1918 r. zebrali się w domu przy ulicy Przyrynek (obecnie ul. Jagiellońska) u ówczesnego naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej - Władysława Strakacza, skierniewiccy działacze. Omawiali sprawy rozbrojenia Niemców, po tym jak proponowali Niemcom dobrowolne złożenie broni. Gdy Niemcy stanowczo odmówili, straż zajęła ratusz i rozbroiła znajdujący się tam niemiecki oddział. Po kilku godzinach zajęto wszystkie obiekty wojskowe: koszary, magazyny wojskowe, dworzec, z wyjątkiem pałacu. Przy pomocy ochotników, jak również oddziału wojska polskiego jadącego transportem do Warszawy, ostatecznie rozbrojono Niemców, znajdujących się w pałacu. Akcję przeprowadzono w nocy z 11 na 12 listopada. Rankiem 12 listopada Skierniewice były już całkowicie wolne. Obok straży pożarnej, do akcji masowo włączyła się młodzież szkolna dowodzona przez członków tajnej Polskiej Organizacji Wojskowej (ok. 200 uczniów Liceum i Gimnazjum im .B. Prusa). Czynny udział w rozbrajaniu Niemców brali również harcerze, którzy przez kilka dni trzymali wartę na dworcu i innych obiektach miejskich. Paderewski w Skierniewicach
Ignacy Paderewski (ur.1860 r. – zm.1941 r.) od najmłodszych lat przejawiał uzdolnienia muzyczne. Podczas studiów w Konserwatorium Muzycznym w Warszawie zaprzyjaźnił się z dwoma braćmi, mieszkańcami Skierniewic: Józefem i Tymoteuszem Adamowskimi. Józef był wybitnym wiolonczelistą , Tymoteusz – skrzypkiem. Paderewski wszystkie święta, czasami także niedziele, spędzał w domu państwa Adamowskich przy ulicy Piłsudskiego, w którym był traktowany jak trzeci syn.
Po I wojnie światowej Ignacy Paderewski odwiedzał Skierniewice już jako światowej sławy wirtuoz i polityk. W okresie międzywojennym swoim osobistym sekretarzem mianował brata Władysława Strakacza, społecznika i właściciela skierniewickiego browaru. W 1919 r. Paderewski przebywał z prywatną wizytą wraz z sekretarzem, Sylwinem Strakaczem w majątku Strakaczów w Strobowie. Przy okazji tej wizyty koncertował w sali restauracyjnej Bindera, późniejszej sali kina Stolica, znajdującej się przy ulicy Senatorskiej.

Ponownie odwiedził Skierniewice wraz z żoną 5 lutego 1920 r. Jako honorowy gość wziął udział w uroczystym posiedzeniu VI Sejmiku Skierniewickiego, podczas którego uchwalono przekazanie przez powiat skierniewicki kwoty 100 000 marek polskich na budowę polskiej floty handlowej i wojennej.Efraim Szreger ur. 1727 r. - zm. 1783 r.
Był jednym z wybitniejszych polskich architektów XVIII wieku. Został zaangażowany przez prymasa Łubieńskiego do gruntownej przebudowy pałacu w Skierniewicach. Dzięki mecenatowi i protekcji prymasa Ostrowskiego, architekta zatrudniono w Skierniewicach na stałe (w l. 1777- 1783). Nadzorował przebudowę pałacu prymasowskiego i rozbudowę osady pałacowej wraz z parkiem. Prawdopodobnie także brama parkowa jest jego dziełem, choć brak historycznego potwierdzenia, a dowodem jest architektura budowli.

Był głównym budowniczym Kościoła św. Jakuba. Zaplanował nie tylko układ architektonicznych form budynku w kształcie liter A i O – inicjałów fundatora świątyni - Antoniego Ostrowskiego. Jego dziełem są także elementy wnętrza: ołtarze, ambona i chrzcielnica oraz pomnik prymasa Ostrowskiego: wykuty w marmurze a odlany z brązu przez Monaldiego.

Architekt zaprojektował również miejski ratusz w kształcie krzyża greckiego. Budowlę wzniesiono na rynku w 1781 r. Z powodu słabej jakości materiałów oraz niestarannego wykonania konstrukcja wkrótce została rozebrana.

W dobie oświecenia miasto stanowiło ciekawy ośrodek w zakresie urbanistyki i architektury dzięki klasycystycznym budowlom zaprojektowanym przez Szregera.Skierniewiccy Żydzi
Pierwsze rodziny żydowskie osiedliły się w Skierniewicach ok. 1800 r. W końcu XIX w. co drugi mieszkaniec Skierniewic był Żydem. Skierniewiccy Żydzi byli członkami Rady Miasta. W 1917 r. na 21 radnych 6 było pochodzenia żydowskiego, m.in.: Szpichler, Bombel -właściciele hurtowni artykułów budowlanych, Wertheim - adwokat, Papierbusch - hurtownik.

Rodziny żydowskie zamieszkiwały część miasta w rejonie ulic: Okrzei (dawna Barania), Mireckiego (dawna Poprzeczna), Rawska i 1. Maja (dawna Stodolna). Właśnie tu w czasie hitlerowskiej okupacji, w 1940 r., utworzone zostało getto.

Jedną z pamiątek po skierniewiczanach pochodzenia żydowskiego jest bożnica (dawny dom modlitwy) przy ul. Batorego. Po synagodze, która znajdowała się na rogu ulic Batorego i Okrzei (po przeciwnej stronie ul. Batorego) pozostały tylko fotografie. Budynek został spalony przez Niemców w 1939 r.

Strona główna Drukuj dokument
KALENDARZ IMPREZ

  Listopad 2017 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Kliknij i zobacz wydarzenia
OSÓB ONLINE: 27

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
tel. (046) 834-51-00, fax: (046) 834-51-51
email: umskier@um.skierniewice.pl

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe