Strona główna
poniedziałek, 20 listopada 2017 r.
Imieniny: Anatol, Edyta

Osoby, samotnie wychowującej dziecko

Strona główna » Galerie - Wszystkie inne » Rodzaje świadczeń rodzinnych » Zasiłek rodzinny » Osoby, samotnie wychowującej dziecko

W przypadku osoby, samotnie wychowującej dziecko należy złożyć kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty, jeżeli nie ma wyroku zasądzającego alimenty na dzieci zasiłek rodzinny nie przysługuje, chyba że:

 • drugi z rodziców dziecka nie żyje, należy złożyć akt zgonu rodzica dziecka,
 • ojciec dziecka jest nieznany, należy złożyć odpis zupełny aktu urodzenia dziecka,
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, należy złożyć odpis wyroku sądu,
 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka, należy złożyć odpis wyroku sądu.

1. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.

 • Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci),
 • PESEL dziecka,

2. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

 • Zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie na jaki urlop wychowawczy został udzielony,
 • Zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w  zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • Zaświadczenie organu emerytalno – rentowego stwierdzającego, że osoba ubiegająca się o dodatek wychowawczy była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych z tytułu zatrudnienia,
 • Zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu.

4. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

Kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany,

5. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej .

Dodatek ten przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

6. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.

 • Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (do 16 roku życia ),
 • Albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka ( w wieku powyżej 16 roku życia ).

7. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

 • Zaświadczenie szkoły w przypadku nauki dziecka w szkole ponad gimnazjalnej, od 16 roku życia.

8. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

 • Dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny,
 • Zaświadczenie szkoły,
 • Oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie,
 • W przypadku dziecka niepełnosprawnego uczącego się w szkole podstawowej lub gimnazjum i zamieszkuje w miejscowości poza miejscem zamieszkania,
 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka lub o stopniu niepełnosprawności.
Strona główna Drukuj dokument
KALENDARZ IMPREZ

  Listopad 2017 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Kliknij i zobacz wydarzenia
OSÓB ONLINE: 29

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
tel. (046) 834-51-00, fax: (046) 834-51-51
email: umskier@um.skierniewice.pl

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe