Strona główna
niedziela, 19 listopada 2017 r.
Imieniny: Elżbieta, Faustyna

Tryb przetargowy

Strona główna » DLA PRZEDSIĘBIORCY » Nabywanie nieruchomości należących do Miasta Skierniewice » Tryb przetargowy

Tryb przetargowy stanowi główną formę zbywania nieruchomości gminnych. Dotyczy on zarówno sprzedaży, jak też oddawania gruntu w użytkowanie wieczyste. Zasady przeprowadzania przetargów określa Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz .U. 2004 Nr 207 poz. 2108).
W trybie przetargu zbywane są nieruchomości zabudowane jak i niezabudowane.

Sprawami związanymi z przeprowadzeniem przetargu zajmuje się w Urzędzie Miasta Skierniewice:

Wydział Geodezji, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
ul.  Floriana 9, 96-100 Skierniewice
tel. 046 834-51-50

 

Procedura przeznaczenia nieruchomości do zbycia:

  1. Przyjęcie przez Prezydenta Miasta Skierniewice projektu Uchwały Rady Miasta Skierniewice i skierowanie jej na sesję Rady Miasta Skierniewice.
  2. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości przez Radę Miasta Skierniewice.
  3. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Skierniewice o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia w formie wywieszenia informacji w siedzibie Urzędu Miasta Skierniewice na okres 21 dni oraz umieszczenia publikacji w prasie lokalnej o takim wywieszeniu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice w BIP

 Rodzaje przetargów:

Najczęstszą formą zbywania nieruchomości przez Gminę Miasto Skierniewice jest:

przetarg ustny (licytacja) mający na celu uzyskanie najwyższej ceny – nieograniczony lub ograniczony. Ponadto może być przeprowadzony przetarg pisemny (ofertowy) mający na celu wybór najkorzystniejszej oferty – nieograniczony lub ograniczony.

Przygotowanie przetargu – procedura:

  1. Decyzja Prezydenta Miasta Skierniewice w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, terminu przetargu oraz powołania komisji przetargowej.
  2. Ogłoszenie przetargu:
  • informacja na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Skierniewice,
  • ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice w BIP
  • ogłoszenie w prasie (na miesiąc przed dniem przetargu, a w przypadku nieruchomości,     których cena wywoławcza przekracza 100 000 euro, na dwa miesiące przed dniem przetargu).

Drugi przetarg:

Jeżeli pierwszy przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od jego zamknięcia przeprowadza się drugi przetarg.

Ustalenie cen wywoławczych:

Ceny wywoławcze do przetargów ustala Prezydent Miasta Skierniewice na zasadach określonych w Ustawie o gospodarce nieruchomościami, art. 67 ust.2, tj.:

  • w pierwszym przetargu – w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości
  • w drugim przetargu – może ustalić w wysokości niższej niż wartość nieruchomości, jednak nie niższej niż  50% tej wartości.

Koszty związane z Aktem Notarialnym:

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywający nieruchomość.
 

Strona główna Drukuj dokument
KALENDARZ IMPREZ

  Listopad 2017 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Kliknij i zobacz wydarzenia
OSÓB ONLINE: 29

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
tel. (046) 834-51-00, fax: (046) 834-51-51
email: umskier@um.skierniewice.pl

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe