Strona główna
niedziela, 28 maja 2017 r.
Imieniny: Augustyna, Jaromira

Pomoc materialna dla uczniów

Strona główna » Edukacja » Edukacja w mieście Skierniewice » Pomoc materialna dla uczniów

Nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego trwa do dnia 15 września każdego roku. Zainteresowani składają wnioski w sekretariacie szkoły.

Stypendia szkolne udzielane są uczniom zamieszkałym na terenie administracyjnym Skierniewic w ramach sytemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Skierniewice.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, tj. 514,00 zł netto, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym tj. stypendium szkolne i zasiłek szkolny przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 

Podstawa prawna:

 • Rozdział 8a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
   
 • Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Skierniewice stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVII/25/05 Rady Miasta Skierniewice z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Skierniewice (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 155; poz. 1553 i Nr 155; poz. 1555)


Miejsce składania wniosków:

 • w przypadku uczniów ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Skierniewice - Sekretariat szkoły
   
 • w przypadku uczniów ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty - Sekretariat Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1


Termin składania wniosków:

 • do 15 września każdego roku 

 

Strona główna Drukuj dokument
KALENDARZ IMPREZ

  Maj 2017 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kliknij i zobacz wydarzenia
OSÓB ONLINE: 43

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
tel. (046) 834-51-00, fax: (046) 834-51-51
email: umskier@um.skierniewice.pl

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe