Strona główna
środa, 26 kwietnia 2017 r.
Imieniny: Marii, Marzeny, Marceliny

Program stypendialny Prezydenta Miasta Skierniewice

Strona główna » Edukacja » Edukacja w mieście Skierniewice » Projekty dla edukacji » Program stypendialny Prezydenta Miasta Skierniewice

Od 2009 roku Prezydent Miasta na podstawie Uchwały Nr LI/31/09 RADY MIASTA SKIERNIEWICE z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego  Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów, przyznaje stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce lub wybitne osiągnięcia artystyczne.

 

Stypendium przyznawane jest za dany rok szkolny uczniom szóstej klasy szkoły podstawowej, wszystkich klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w tym również szkół specjalnych wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Skierniewicach oraz  Samorządowej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Skierniewicach, będących mieszkańcami miasta Skierniewice,
po spełnieniu jednego z następujących warunków:

 1. legitymowania się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania i osiągnęli wysokie wyniki w nauce z obowiązujących zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej:

a) w szkole podstawowej  - 5,5

b) w gimnazjum - 5,3

c) w szkole ponadgimnazjalnej - 5,0

 1. bycia laureatem konkursów przedmiotowych lub laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125) i uzyskali minimalną średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 4,75 oraz legitymują się
  co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania;
   
 2. bycia laureatem konkursów, turniejów, przeglądów i festiwali o zasięgu
  co najmniej ogólnopolskim, uzyskali w w/w formach czołowe miejsca (od I
  do III) i uzyskali minimalną średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 4,75 oraz legitymują się co najmniej dobrą oceną zachowania a w przypadku uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego są laureatami konkursów, turniejów, przeglądów
  i festiwali o zasięgu co najmniej ogólnopolskim i uzyskali w w/w formach czołowe miejsca (od I do III).

Z wnioskami o stypendium mogą występować:

 • dyrektorzy szkół - dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych oraz Samorządowej Szkoły Muzycznej II Stopnia;
 • rodzice uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnzjalnych, szkół specjalnych oraz Samorządowej Szkoły Muzycznej II Stopnia,
  po uprzednim zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły;
 • pełnoletni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz ich absolwenci,
  po uprzednim zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły;
 • dyrektorzy placówek kultury;
 • organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje.

 

Wnioski o stypendium należy składać w Sekretariacie Urzędu  Miasta Skierniewice do dnia 30 czerwca każdego roku.

 

 

DO POBRANIA:

Strona główna Drukuj dokument
KALENDARZ IMPREZ

  Kwiecień 2017 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Kliknij i zobacz wydarzenia
OSÓB ONLINE: 41

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
tel. (046) 834-51-00, fax: (046) 834-51-51
email: umskier@um.skierniewice.pl

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe