Strona główna
czwartek, 23 listopada 2017 r.
Imieniny: Adela, Felicyt

Program stypendialny Prezydenta Miasta Skierniewice

Strona główna » Edukacja » Edukacja w mieście Skierniewice » Projekty dla edukacji » Program stypendialny Prezydenta Miasta Skierniewice

Od 2009 roku Prezydent Miasta na podstawie Uchwały Nr LI/31/09 RADY MIASTA SKIERNIEWICE z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego  Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów, przyznaje stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce lub wybitne osiągnięcia artystyczne.

 

Stypendium przyznawane jest za dany rok szkolny uczniom szóstej klasy szkoły podstawowej, wszystkich klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w tym również szkół specjalnych wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Skierniewicach oraz  Samorządowej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Skierniewicach, będących mieszkańcami miasta Skierniewice,
po spełnieniu jednego z następujących warunków:

 1. legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania i osiągnęli wysokie wyniki w nauce z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej:

  a) 
  w szkole podstawowej - 5,5, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - 5,2,
  b) w gimnazjum - 5,3, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - 5,0
  c) w szkole ponadgimnazjalnej - 5,0, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - 4,8;
   
 2. są laureatami konkursów przedmiotowych lub laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125) i uzyskali minimalną średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 4,75 oraz legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania;
   
 3. są laureatami konkursów, turniejów, przeglądów i festiwali o zasięgu co najmniej ogólnopolskim, uzyskali w w/w formach miejsca od I do III i uzyskali minimalną średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 4,75 oraz legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania, a w przypadku uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego są laureatami konkursów, turniejów, przeglądów i festiwali o zasięgu co najmniej ogólnopolskim i uzyskali w w/w formach miejsca od I do III.

Z wnioskami o stypendium mogą występować:

 • dyrektorzy szkół - dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych oraz Samorządowej Szkoły Muzycznej II Stopnia;
 • rodzice uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnzjalnych, szkół specjalnych oraz Samorządowej Szkoły Muzycznej II Stopnia,
  po uprzednim zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły;
 • pełnoletni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz ich absolwenci,
  po uprzednim zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły;
 • dyrektorzy placówek kultury;
 • organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje.

 

Wnioski o stypendium należy składać w Sekretariacie Urzędu  Miasta Skierniewice do dnia 30 czerwca każdego roku.

 

 

DO POBRANIA:

Strona główna Drukuj dokument
KALENDARZ IMPREZ

  Listopad 2017 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Kliknij i zobacz wydarzenia
OSÓB ONLINE: 36

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
tel. (046) 834-51-00, fax: (046) 834-51-51
email: umskier@um.skierniewice.pl

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe