Strona główna
wtorek, 24 października 2017 r.
Imieniny: Areta, Marta

SZKOLNICTWO ZAWODOWE - PROJEKT EFS 2009

Strona główna » PROJEKTY EFS » SZKOLNICTWO ZAWODOWE - PROJEKT EFS 2009

Prezydent Leszek Trębski i Vice Prezydent Beata Jabłońska rozmawiają z Cezarym Ulasińskim i Justyną Szymańską z CDS

Centrum Doradztwa Strategicznego s. c.
Projekt „Identyfikacja i analiza potrzeb edukacyjnych ponadgimnazjalnego szkolnictwa zawodowego w Skierniewicach”
Realizacja projektu: X.2008 – IX.2009

 

Projekt realizowany na zlecenie i pod patronatem Urzędu Miasta Skierniewice

 

Opis projektu

CELE PROJEKTU

Projekt jest odpowiedzią na problem braku kompleksowej diagnozy potrzeb edukacyjnych w powiecie skierniewickim grodzkim, uwzględniającej potrzeby edukacyjne w ujęciu dynamicznym, zmieniającą się gospodarkę i konieczność zapewnienia umiejętności uczenia się przez całe życie a także analizę funkcjonowania szkół zawodowych w kontekście ich otoczenia społeczno – gospodarczego.

Celem głównym projektu jest dokonanie pełnej identyfikacji i analizy potrzeb edukacyjnych szkolnictwa zawodowego w powiecie skierniewickim grodzkim.
Cele szczegółowe:
– określenie motywów wyboru ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, profilu społecznego uczniów, ich potrzeb i aspiracji zawodowych, postaw wobec pracy oraz skłonności do uczenia się przez całe życie;
– określenie jakości kształcenia zawodowego, zdefiniowanie poziomu dopasowania oferty ponadgimnazjalnych szkół zawodowych do potrzeb rynku pracy, ocena szkół w zakresie przygotowania uczniów do poruszania się po rynku pracy oraz wzmacniania postawy kształcenia się przez całe życie, analiza działań szkoły w otoczeniu społeczno – gospodarczym;
– określenie bieżących potrzeb pracodawców, ich oceny jakości i kierunku kształcenia w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych oraz określenie przyszłych potrzeb gospodarki Skierniewic i okolic w zakresie kapitału ludzkiego;
– zbadanie potencjału partnerów społeczno - gospodarczych (w tym instytucji rynku pracy) we współpracy ze szkołami oraz pracodawcami.

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W PROJEKCIE

Projekt przewiduje cztery zasadnicze fazy realizacji oraz działania informacyjno-promocyjne.
Faza I – przygotowawcza – październik – listopad 2008 r.

Faza II – przygotowanie metodologii badań i narzędzi do badań - listopad – grudzień 2008 r.

Faza III - realizacja badań i analiz zasadniczych – grudzień 2008 r. – kwiecień 2009 r.

Faza IV - syntetyzująca – maj – sierpień 2009 r.
Faza V - promocji i upowszechniania projektu - październik 2008 – wrzesień 2009 r.

EFEKT REALIZACJI PROJEKTU

W efekcie realizacji projektu przygotowana zostanie całościowa, wielowymiarowa diagnoza potrzeb edukacyjnych z rekomendacjami dla szkolnictwa zawodowego (w odniesieniu do typów szkół i rynków, na jakich szkoły te funkcjonują). Diagnoza ta sformułowana będzie w aspekcie krótkoterminowym (dopasowanie do bieżących wymogów rynku pracy) i perspektywicznym, tj. uwzględniającym potrzeby zmieniającego się rynku pracy i perspektywy rozwojowe miasta. Zidentyfikowane zostaną potrzeby edukacyjne ponadgimnazjalnego szkolnictwa zawodowego w wymiarze instytucjonalnym (szkoły), indywidualnym (potrzeby szkoleniowe poszczególnych uczestników procesu kształcenia, tj. m.in. nauczycieli, uczniów) oraz te związane z budową relacji współpracy sfery edukacji i gospodarki.

WARTOŚĆ DODANA PROJEKTU

Wartością dodaną projektu będą rekomendacje odnoszące się do:
– modelu szkolnictwa zawodowego z uwzględnieniem specyfiki lokalnej gospodarki;
– mechanizmów zmian w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych;
– rozwiązań w zakresie współpracy szkół z pracodawcami i instytucjami rynku pracy;
– nowych form instytucji wspomagających podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów i wzmacniających ich zdolność do zatrudnienia;
– lokalizacji w Skierniewicach ww. instytucji.

Prezydent Leszek Trębski i Vice Prezydent Beata Jabłońska rozmawiają z Cezarym Ulasińskim i Justyną Szymańską z CDSDagmara Bieńkowska - CDS i Vice Prezydent Beata JabłońskaCezary Ulasiński, Beata Jabłońska, Ada KopećCezary UlasińskiPrezydent Leszek Trębski - konferencja podsumowująca projekt, 29.09.2009 r.Pani Beata Jabłońska I zastępca prezydenta Skierniewic- konferencja podsumowująca projekt, 29.09.2009 r.Prezydent Leszek Trębski i Beata Jabłońska I zastępca prezydenta Skierniewic - konferencja podsumowująca projekt, 29.09.2009 r.
Strona główna Drukuj dokument
KALENDARZ IMPREZ

  Pażdziernik 2017 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Kliknij i zobacz wydarzenia
OSÓB ONLINE: 34

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
tel. (046) 834-51-00, fax: (046) 834-51-51
email: umskier@um.skierniewice.pl

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe