Strona główna
czwartek, 23 listopada 2017 r.
Imieniny: Adela, Felicyt

Prezydent Miasta Skierniewice - Krzysztof Jażdżyk

Strona główna » URZĄD MIASTA » Prezydent Miasta Skierniewice - Krzysztof Jażdżyk

Prezydent miasta Skierniewice - Krzysztof Jażdżyk

 

 Sekretariat Prezydenta
Rynek 1,
96-100 Skierniewice
tel. 46 834-51-00
e-mail: prezydent@um.skierniewice.pl


Prezydent Miasta jest Kierownikiem Urzędu.

Pracą Urzędu kieruje Prezydent przy pomocy dwóch Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika pełniącego jednocześnie funkcję głównego księgowego budżetu zgodnie z określonym w niniejszym regulaminie podziałem kompetencji i obowiązków.


Do zadań i kompetencji Prezydenta należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami Miasta i jego reprezentowanie na zewnątrz,
 2. szczegółowe zadania i kompetencje Prezydenta określają ustawy i akty prawa miejscowego,
 3. szczegółowe zakresy zadań Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika, ustala Prezydent w niniejszym regulaminie,
 4. w czasie nieobecności Prezydenta Miasta jego zadania i kompetencje, przejmuje I Zastępcę Prezydenta. Jeżeli jest to niemożliwe obowiązki te przechodzą na II Zastępcę Prezydenta,
 5. Prezydent może upoważnić Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika, oraz

innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych.

Prezydent nadzoruje bezpośrednio pracę:

 1. Wydziału Organizacyjnego,
 2. Referatu Zamówień Publicznych
 3. Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa,
 4. Geodeta Miasta - Wydział Geodezji, Kartografi i Katastru,
 5. Biura Prasowego,
 6. Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obrony, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych,
 7. Komórki Kontroli i Audytu,
 8. Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
 9. Pełnomocnika ds. informacji niejawnych,
 10. Inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,
 11. Administratora bezpieczeństwa informacji
 12. Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
 13. Powiatowego Urzędu Pracy,
 14. Energetyki Cieplnej spółka z o.o.,
 15. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ,,WOD—KAN” spółka z o.o.
 16. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta Skierniewice
   

 

Strona główna Drukuj dokument
KALENDARZ IMPREZ

  Listopad 2017 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Kliknij i zobacz wydarzenia
OSÓB ONLINE: 35

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
tel. (046) 834-51-00, fax: (046) 834-51-51
email: umskier@um.skierniewice.pl

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe