Strona główna
poniedziałek, 23 października 2017 r.
Imieniny: Edward, Marlena

projekty realizowane

Strona główna » PROJEKTY EFS » Projekty EFS w Skierniewicach » 2009 » projekty realizowane

 Projekty realizowane przez Miasto Skierniewice w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Szkoła Podstawowa nr 2 w Skierniewicach

Projekt „Szansa dla każdego” 

Strona internetowa projektu: http://www.szansadlakazdego.vel.pl

Okres realizacji: 09.2009 – 06.2010

Cel projektu: Wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w wynikach w nauce wśród 224 uczniów SP 2 w Skierniewicach.

Budżet: 292 708 zł. - 100 % dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego

Działania:

 • Zajęcia terapeutyczne
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (język polski i matematyka)
 • Warsztaty rozwijające świadomość i ekspresję kulturalną: Kultura żywego słowa, Twórczość plastyczna, Twórczość taneczno-wokalna.
 • Warsztaty przyrodniczo-matematyczne (warsztaty w szkole i w terenie)

Projekt oceniony pozytywnie i rekomendowany do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Gimnazjum nr 3 w Skierniewicach

Projekt „Szansa na lepsze jutro” 

Okres realizacji: 09.2009 – 08.2010

Cel projektu: Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych i społecznych w zakresie przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych w czasie 12 miesięcy przez 60 uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich gimnazjum zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz pochodzenia romskiego.

Budżet: 295 758 zł. - 100 % dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego

Działania:

 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z historii
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z geografii 
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z biologii 
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego
 • Zajęcia z psychologiem
 • Zajęcia integracyjno-kulturalne

Projekt oceniony pozytywnie i rekomendowany do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Zespół Szkół Zawodowych nr 3 w Skierniewicach

Projekt „Już dziś planuję swoją przyszłość” 

Okres realizacji: 09.2009 – 07.2011

Cel projektu: Wyrównanie i podniesienie poziomu wiedzy młodzieży liceum ogólnokształcącego w ZSZ nr 3 oraz zwiększenie ich szans w dostępie do dalszej edukacji i rynku pracy.

Budżet: 985 550 zł. - 100 % dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego

Działania:

 • Zajęcia dydaktyczne z matematyki (zajęcia wyrównawcze i fakultety)
 • Fakultety z geografii
 • Fakultety z WOS
 • Fakultety z języka angielskiego
 • Fakultety z języka niemieckiego
 • Program szkoleniowy „Spadochron”
 • Warsztaty „Planowanie kariery zawodowej”
 • Warsztaty „Zawody przyszłości i rynek pracy”
 • Spotkania z przedstawicielami szkół wyższych i różnych zawodów
 • Zajęcia w Szkolnym Ośrodku Kariery

Projekt oceniony pozytywnie i rekomendowany do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Skład zespołów projektowych ze szkół, które przygotowywały wnioski o dofinansowanie projektów z PO Kapitał Ludzki.


Od 1 kwietnia 2009 roku Miasto Skierniewice realizuje Projekt „Wiedząc więcej – lepiej uczę”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Celem ogólnym Projektu jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich skierniewickich palcówek oświatowych. Celem szczegółowym jest przede wszystkim podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i kadry  zarządzającej oświatą. Duży nacisk położony został także na doskonalenie ich umiejętności i stabilizację zatrudnienia.

W ramach programu 61 Uczestników Projektu otrzyma możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez bezpłatny udział w studiach podyplomowych na kierunkach:

 • Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej (15 osób);
 • Terapia przez sztukę (15 osób);
 • Zarządzanie oświatą (15 osób);
 • Glottodydaktyka (15 osób);
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (1 osoba).

Rezultaty realizacji Projektu

W efekcie realizowania Projektu „Wiedząc więcej – lepiej uczę” 61 uczestników projektu podniesie swoje kwalifikacje, w tym umożliwiające nauczanie drugiego przedmiotu lub zmianę rodzaju prowadzonych zajęć. Poza tym dzięki możliwości ukończenia studiów podyplomowych zwiększy się motywacja nauczycieli i kadry systemu oświaty do kształcenia się w obliczu zmieniających się stosunków społeczno – gospodarczych, zwiększy się także szansa na awans zawodowy, podniesie się poczucie własnej wartości, poziom samooceny i zaufania we własne możliwości oraz wydatnie zmniejszy się ryzyko wypalenia zawodowego wśród nauczycieli.

Strona internetowa Projektu

Strona główna Drukuj dokument
KALENDARZ IMPREZ

  Pażdziernik 2017 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Kliknij i zobacz wydarzenia
OSÓB ONLINE: 37

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
tel. (046) 834-51-00, fax: (046) 834-51-51
email: umskier@um.skierniewice.pl

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe