Strona główna
piątek, 17 listopada 2017 r.
Imieniny: Grzegorz, Salomea

Oś priorytetowa 9. Pomoc techniczna

Strona główna » DLA PRZEDSIĘBIORCY » Programy Unii Europejskiej dla Przedsiębiorców » Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka » Charakterystyka priorytetów » Oś priorytetowa 9. Pomoc techniczna

Oś priorytetowa 9. Pomoc techniczna

Celem osi priorytetowej 9 jest wsparcie dla procesu zarządzania, wdrażania i monitorowania PO IG oraz efektywnego, zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi, wykorzystania finansowego wkładu UE oraz środków krajowych.

Beneficjenci:

Instytucje zaangażowane bezpośrednio w zarządzanie oraz wdrażanie PO IG.

Typy projektów:

 • wsparcie zatrudnienia w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie, ocenę, audyt i kontrolę. Finansowanie kosztów zatrudnienia w instytucjach odpowiedzialnych za realizację działań PO IG będzie udzielane w ramach komponentu pomocy technicznej PO IG, natomiast finansowanie kosztów zatrudnienia w IZ oraz w instytucjach pełniących funkcję IP będących jednocześnie organami administracji rządowej, będzie udzielane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013,
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie, ocenę, audyt i kontrolę oraz promocję,
 • koszty zarządzania i wdrażania PO IG, w szczególności:

             I. kosztów naboru i selekcji projektów,
             II. kontroli,
             III. oceny,
             IV. organizacji spotkań, komitetów, grup zespołów,
             V. przygotowania analiz, badań, ocen, sprawozdań,
             VI. finansowanie pomocy ekspertów zewnętrznych,
             VII. gromadzenia, przetworzenia i analizowania danych,
             VIII. przygotowania dokumentacji dla kluczowych i dużych projektów, tzw. project pipeline.

 • finansowanie kosztów procesu ewaluacji PO IG,
 • finansowanie kosztów organizacyjnych i administracyjnych związanych z realizacją celów PO IG,
 • zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia służącego realizacji celów PO IG,
 • finansowanie kosztów programowania przyszłych interwencji strukturalnych,
 • finansowanie działań z zakresu komunikacji i promocji oraz działań szkoleniowych wspomagających system wdrażania i zarządzania PO IG,
 • finansowanie działań służących zakończeniu wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006,
 • finansowanie kosztów archiwizacji dokumentów,
 • finansowanie kosztów wynajmu, przygotowania, modernizacji i adaptacji pomieszczeń na potrzeby zarządzania i wdrażania PO IG.
   
Strona główna Drukuj dokument
KALENDARZ IMPREZ

  Listopad 2017 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Kliknij i zobacz wydarzenia
OSÓB ONLINE: 47

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
tel. (046) 834-51-00, fax: (046) 834-51-51
email: umskier@um.skierniewice.pl

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe