Strona główna
sobota, 21 października 2017 r.
Imieniny: Celina, Hilary

Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Strona główna » DLA PRZEDSIĘBIORCY » Programy Unii Europejskiej dla Przedsiębiorców » Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka » Charakterystyka priorytetów » Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Oś priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem osi priorytetowej 1 jest zwiększenie znaczenia sektora nauki w gospodarce poprzez realizację prac B+R w kierunkach uznanych za priorytetowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Beneficjenci:

 • jednostki naukowe, 
 • sieci naukowe i konsorcja naukowo-przemysłowe, w tym Centra  Doskonałości, Centra Zaawansowanych Technologii oraz podmioty zaangażowane w programie EIT +, 
 • jednostki organizacyjne, których przedmiotem działalności jest  zarządzanie pracami B+R i ich organizowanie, 
 • polskie platformy technologiczne, 
 • przedsiębiorcy (zwłaszcza MSP), 
 • naukowcy (zwłaszcza młodzi) i zespoły naukowców, 
 • studenci, 
 • podmioty realizujące projekty foresight, m.in. jednostki naukowe, jednostki administracji publicznej, 
 • podmioty działające na rzecz nauki – podmioty wykonujące w sposób ciągły zadania służące rozwojowi, promocji i zastosowaniom praktycznym nauki, a także wspierające wzrost innowacyjności gospodarki, nie obejmujące prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, m.in. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej,
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 
 • minister właściwy ds. nauki.

Typy projektów:

 • identyfikacja kierunków badań naukowych i prac rozwojowych mających na celu zdynamizowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego dla poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz racjonalizacji wykorzystania środków finansowych na badania naukowe poprzez dofinansowanie projektów dotyczących:
 1. Narodowego Programu Foresight Polska 2020 i kolejnych,
 2. przygotowywania strategii rozwoju poszczególnych dziedzin nauki, regionów i sektorów gospodarki,
 3. przygotowywania strategii dla działających w Polsce platform technologicznych poprzez zastosowanie wyników metody foresight,
 • wsparcie realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa poprzez dofinansowanie strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach tematycznych określonych w PO IG, 
 • realizacja programów ministra właściwego ds. nauki ukierunkowanych na zwiększenia zainteresowania podejmowaniem pracy naukowej przez studentów i doktorantów, obejmujących: 
 1. projekty aplikacyjne realizowane przez studentów, absolwentów i doktorantów mające zastosowanie w gospodarce, o projekty, w których uczestniczą studenci, doktoranci i uczestnicy stażów podoktorskich, zgodne z priorytetami wskazanymi w PO IG, realizowane w najlepszych zespołach badawczych w Polsce, 
 2. projekty realizowane w trakcie studiów doktoranckich w Polsce w ramach współpracy międzynarodowej jednostek naukowych,
 • realizacja programu ministra właściwego ds. nauki w zakresie doskonalenia kompetencji pracowników naukowo-badawczych, obejmujące zatrudnianie wybitnych uczonych z zagranicy jako kierowników tworzących zespoły badawcze w polskich jednostkach naukowych,
 • dofinansowanie projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowanych na bezpośrednie zastosowanie w praktyce na potrzeby branży/gałęzi gospodarki lub o szczególnym wymiarze społecznym (projekty rozwojowe),
 • wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w ośrodkach badawczych mających siedzibę w Polsce w wyniku prac B+R,
 • dofinansowanie projektów obejmujących przedsięwzięcia  techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) realizowanych przez przedsiębiorców, ich grupy lub inne podmioty posiadające zdolność do bezpośredniego zastosowania wyników projektu w praktyce (projekty celowe).
 • wsparcie na rzecz Europejskiego Instytutu Technologicznego (EIT+)
   
Strona główna Drukuj dokument
KALENDARZ IMPREZ

  Pażdziernik 2017 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Kliknij i zobacz wydarzenia
OSÓB ONLINE: 13

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
tel. (046) 834-51-00, fax: (046) 834-51-51
email: umskier@um.skierniewice.pl

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe