Strona główna
wtorek, 21 listopada 2017 r.
Imieniny: Janusz, Regina

Opis projektu

Strona główna » Edukacja » Edukacja w mieście Skierniewice » Projekty dla edukacji » Wiedząc więcej - lepiej uczę » Opis projektu

Cele Projektu

Od 1 kwietnia 2009 roku Miasto Skierniewice realizuje Projekt „Wiedząc więcej – lepiej uczę”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Program przeznaczony jest dla nauczycieli i pracowników dydaktycznych skierniewickich publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą w szkołach i Urzędzie Miasta Skierniewice. Specyfiką zawodu nauczyciela jest konieczność nieustannego dokształcania i doskonalenia, tak aby sprostać stale rosnącym potrzebom dzieci i młodzieży.

Celem ogólnym Projektu jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich skierniewickich palcówek oświatowych. Celem szczegółowym jest przede wszystkim podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i kadry  zarządzającej oświatą. Duży nacisk położony został także na doskonalenie ich umiejętności i stabilizację zatrudnienia.

W ramach programu 61 Uczestników Projektu otrzyma możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez bezpłatny udział w studiach podyplomowych na kierunkach:

  • Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej (12 osób);
  • Terapia przez sztukę (15 osób);
  • Zarządzanie oświatą (18 osób);
  • Glottodydaktyka (15 osób);
  • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (1 osoba).


Projekt przewiduje trzy zasadnicze fazy realizacji, działania informacyjno-promocyjne oraz regularne przeprowadzanie ankiet oceniających Projekt.

Faza I – Przygotowawcza

Aby działania podejmowane w Projekcie zaowocowały właściwymi rezultatami już w kwietniu 2008 roku zawiązał się zespół pod kierownictwem wiceprezydent Beaty Jabłońskiej, który rozpoczął prace nad koncepcją wniosku.  Jednym z pierwszych zadań było przeprowadzenie ankiety wśród nauczycieli i pracowników dydaktycznych „Rozpoznanie i analiza potrzeb edukacyjnych pracowników skierniewickich przedszkoli, szkół i placówek oświatowych”. Wyniki badania pozwoliły zaktualizować wiedzę dotyczącą potrzeb w zakresie dokształcania i doskonalenia skierniewickich nauczycieli. To z kolei umożliwiło dostosowanie kierunków studiów do rzeczywistych potrzeb kadry pedagogicznej.

Faza II – Realizacja projektu

W kwietniu 2009 roku powołano do życia Biuro Projektu „Wiedząc więcej – lepiej uczę”, którego podstawowym zadaniem jest przeprowadzenie kampanii promocyjnej i informacyjnej o rozpoczęciu realizacji Projektu, rekrutacja Uczestników Projektu oraz kontrola nad właściwym przebiegiem założeń harmonogramu. Do placówek oświatowych na terenie Miasta przekazano ulotki i plakaty informujące o szczegółach Projektu, w lokalnych mediach umieszczono ogłoszenia, a przedstawiciele skierniewickich szkół i placówek oświatowych zaproszeni zostali na spotkanie z osobami realizującymi Projekt. Od kwietnia do czerwca przeprowadzona zostanie rekrutacja Uczestników Projektu, a lista osób zakwalifikowanych do udziału ogłoszona zostanie w lipcu 2009 roku.
We wrześniu 2009 roku Uczestnicy Projektu rozpoczną studia podyplomowe na wybranych przez siebie kierunkach. 

Faza III – Zakończenie realizacji projektu

Zakończenie i rozliczenie realizacji Projektu „Wiedząc więcej – lepiej uczę” planowane jest na koniec marca 2011 roku.

Rezultaty realizacji Projektu

W efekcie realizowania Projektu „Wiedząc więcej – lepiej uczę” 61 Uczestników Projektu podniesie swoje kwalifikacje, w tym umożliwiające nauczanie drugiego przedmiotu lub zmianę rodzaju prowadzonych zajęć. Poza tym dzięki możliwości ukończenia studiów podyplomowych zwiększy się motywacja nauczycieli i kadry systemu oświaty do kształcenia się w obliczu zmieniających się stosunków społeczno – gospodarczych, zwiększy się także szansa na awans zawodowy, podniesie się poczucie własnej wartości, poziom samooceny i zaufania we własne możliwości oraz wydatnie zmniejszy się ryzyko wypalenia zawodowego wśród nauczycieli.
 

Strona główna Drukuj dokument
KALENDARZ IMPREZ

  Listopad 2017 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Kliknij i zobacz wydarzenia
OSÓB ONLINE: 40

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
tel. (046) 834-51-00, fax: (046) 834-51-51
email: umskier@um.skierniewice.pl

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe