Strona główna
wtorek, 21 listopada 2017 r.
Imieniny: Janusz, Regina

krok I - Urząd Miasta - Rejestracja działalności

Strona główna » ARTYKUŁY - wszystkie » Arch-RG » 6 kroków do założenia firmy » krok I - Urząd Miasta - Rejestracja działalności

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej jest rejestracja firmy. W tym celu osoba fizyczna, która zamierza prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie lub w spółce cywilnej musi udać się do urzędu miasta celem zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

Dla Gminy Miasto Skierniewice ewidencją działalności gospodarczej osób fizycznych zajmuje się:


Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Skierniewice
ul. Senatorska 12 pok. 124, 96-100 Skierniewice,
tel. (046) 833 28 71


Warto pamiętać, że zgłoszenie w sprawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej osoby fizycznej składa się w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania zaś działalność gospodarczą w formie spółki prawa handlowego - należy zgłosić  do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Formularz o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej można otrzymać w siedzibie Wydziału Rozwoju Gospodarczego lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Skierniewice.

Zgłoszenia powinno zawierać następujące dane:

  • dane adresowe zgłaszającego (imię i nazwisko, adres zamieszkania)
  • PESEL
  • NIP
  • siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy
  • określenie przedmiotu działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
  • datę rozpoczęcia działalności


Opłaty administracyjne:

  • Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej  oraz zmiany wpisu nie podlegają opłacie od dnia 31.03.2009 roku


Organ ewidencyjny doręcza z urzędu przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie później niż 14 dni od dnia zgłoszenia. Od 1 stycznia 2004 r. przedsiębiorca wraz ze zgłoszeniem do ewidencji działalności gospodarczej może złożyć wniosek o nadanie numerów REGON i NIP. W przypadku, gdy przedsiębiorca wraz ze zgłoszeniem do ewidencji działalności gospodarczej składa wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) oraz zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne dotyczące NIP, organ ewidencyjny, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, przesyła powyższy wniosek do urzędu statystycznego województwa, na terenie którego przedsiębiorca zamieszkuje, a zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne do wskazanego przez przedsiębiorcę urzędu skarbowego wraz z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności i numerem PESEL oraz innymi dokumentami dołączonymi przez przedsiębiorcę.

Strona główna Drukuj dokument
KALENDARZ IMPREZ

  Listopad 2017 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Kliknij i zobacz wydarzenia
OSÓB ONLINE: 34

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
tel. (046) 834-51-00, fax: (046) 834-51-51
email: umskier@um.skierniewice.pl

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe