Strona główna
sobota, 18 listopada 2017 r.
Imieniny: Roman, Tomasz

Jednorazowe lub okresowe dodatki do zasiłku rodzinnego

Strona główna » Galerie - Wszystkie inne » Rodzaje świadczeń rodzinnych » Jednorazowe lub okresowe dodatki do zasiłku rodzinnego

Rodzina uprawniona do zasiłku rodzinnego może otrzymać jednorazowe lub okresowe dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

1. Urodzenia dziecka – jednorazowy dodatek, przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.

Dodatek wynosi 1000 zł na każde dziecko. Dodatek ten wypłacany jest na wszystkie dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego, jeżeli wniosek o ten dodatek złożony jest w ciągu roku od urodzenia dziecka.

Dodatek nie przysługuje, jeżeli kobieta w czasie ciąży nie pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu -  przepis  wchodzi w życie od 1 listopada 2009 roku. Pozostawanie pod opieką lekarską potwierdza się zaświadczeniem lekarskim. Przepisu tego nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka.


2. Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego -  jest to dodatek do zasiłku rodzinnego, który przysługuje przebywającym na urlopie wychowawczym: matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, nie dłużej jednak niż przez okres:

  • 24 miesięcy kalendarzowych;
  • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
  • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie. Dodatek przysługuje za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

3. Samotnego wychowywania dziecka – przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

   a)  drugi z rodziców dziecka nie żyje,
   b)  ojciec dziecka jest nieznany,
   c)   powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało
         oddalone.

Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją. Dodatek przysługuje w wysokości 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci ( maksymalnie może być przyznany na dwoje dzieci ).  W wypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem  o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.

4. Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje w wysokości 80,00 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

5. Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego -  przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

  • do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:

  • 60 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
  • 80 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

6. Rozpoczęcia roku szkolnego – przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne. Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, albo rocznego przygotowania przedszkolnego. Dodatek wynosi 100 zł na każdego ucznia uprawnionego do zasiłku rodzinnego i uczęszczającego do szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej. Wniosek o wypłatę tego dodatku składa się do zakończenia okresu zasiłkowego w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

7. Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:

a) w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – w wysokości 90 zł miesięcznie na dziecko, albo

b) w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w wypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej – w wysokości 50 zł miesięcznie na dziecko.

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Strona główna Drukuj dokument
KALENDARZ IMPREZ

  Listopad 2017 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Kliknij i zobacz wydarzenia
OSÓB ONLINE: 19

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
tel. (046) 834-51-00, fax: (046) 834-51-51
email: umskier@um.skierniewice.pl

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe