Strona główna
piątek, 17 listopada 2017 r.
Imieniny: Grzegorz, Salomea

Informacje o programie profilaktycznym

Strona główna » Edukacja » Edukacja w mieście Skierniewice » Projekty dla edukacji » Bezpieczna Szkoła w Bezpiecznym Mieście » Informacje o programie profilaktycznym

 

W październiku 2008 roku Skierniewice przystąpiły do Grupy Wymiany Doświadczeń w oświacie – projektu realizowanego przez Związek Miast Polskich ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach priorytetu 2.4 „Rozwój zasobów ludzkich” pod nazwą „Budowanie potencjału instytucjonalnego jednostek samorządu do lepszego dostarczania usług publicznych” .

Celem realizacji projektu było doskonalenie dostarczania usług publicznych poprzez współpracę w ramach Grupy Wymiany Doświadczeń, polegającą na mierzeniu kosztów i wyników realizacji zadań, badaniu satysfakcji odbiorców usług i wzajemnym dzieleniu się doświadczeniami w zakresie organizowania dostarczania usług. Realizacja programu trwała rok. Ostatecznym efektem dla uczestniczących samorządów było przygotowanie własnego projektu doskonalenia zarządzania wybraną usługą z wykorzystaniem inspiracji wyniesionych z prac Grupy. Skierniewice zajęły się szeroko rozumianym bezpieczeństwem w szkołach i placówkach oświatowych. Tak powstał projekt „Bezpieczna Szkoła w Bezpiecznym Mieście”.

Inauguracja programu miała miejsce 10 marca 2010 roku w Kinoteatrze POLONEZ.

Projekt jest realizowany w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Jego głównym zadaniem jest wzmocnienie działań profilaktycznych realizowanych na terenie szkół w naszym Mieście. Projekt jest okazją do stworzenia forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, a osiągnięte dzięki niemu wysokie wskaźniki poczucia bezpieczeństwa przenoszą się na inne obszary życia młodych Skierniewiczan.

Jest to szeroko zakrojona akcja profilaktyczna - autorski program, promujący zdrowy, bezpieczny styl życia, wolny od nałogów.

Projekt „Bezpieczna Szkoła w Bezpiecznym Mieście” obejmuje swym zasięgiem wszystkie skierniewickie szkoły. Jego celem jest podniesienie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń zdrowia i życia, spowodowanych uzależnieniami. Duży nacisk położony jest na wzmocnienie świadomej odpowiedzialności młodzieży za bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych, a także promowanie zdrowego, odpowiedzialnego i bezpiecznego stylu życia.
W ramach Programu uczniowie uczestniczą w konferencjach, wykładach i prelekcjach, warsztatach profilaktycznych, małych formach teatralnych, konkursach i przeglądach talentów oraz w koncertach.


Główne działania w ramach programu to:


Dopóki masz wybór” – cykl profilaktyczny programów słowno-muzycznych Piotra Nagiela i „Duetu Tu i Teraz”, organizowanych przez Urząd Miasta na scenie Kinoteatru POLONEZ. Koncerty adresowane są do uczniów klas szóstych szkół podstawowych, gimnazjalistów i młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Podczas przedstawień wiedza o zagrożeniach związanych z sięganiem po środki psychoaktywne jest podawana w niekonwencjonalny sposób. Młodzież aktywnie uczestniczy w programie, konfrontując swoje przekonania i poglądy podczas rozmów na scenie.

Piotr Nagiel jest terapeutą uzależnień, wokalistą, autorem muzyki i tekstów o tematyce miłości, wolności i wolnych wyborów.

Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem, nie tylko wśród młodzieży, ale również wśród nauczycieli i pedagogów. W latach 2010-2012 z programu skorzystało ok. 10 tysięcy uczniów skierniewickich szkół.


Ale Talent!” i „Mały Ale Talent!

W celu promocji pozytywnych postaw wśród dzieci i młodzieży corocznie organizowane są Skierniewickie Przeglądy Młodych Talentów „ALE TALENT!”, a dla najmłodszych „Mały Ale Talent!”- Przegląd Wierszy w Inscenizacji Przedszkolaków z miejskich placówek.

Organizatorami przeglądu „Ale Talent!” jest Urząd Miasta Skierniewice w porozumieniu z dyrektorami szkół oraz Miejski Ośrodek Kultury, zaś uczestnikami są dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. I etap przeglądu odbywa się w szkole, a miejski finał odbywa się w Kinoteatrze POLONEZ, gdzie wytypowani przedstawiciele szkół prezentują swoje umiejętności. Rodzaj przekazu jest dobrowolny mogą to być wystawy, kolekcje, zbiory czy występy artystyczne. Zwycięzcy biorący udział w przeglądzie otrzymują pamiątkowe statuetki (I, II i III miejsce), nagrody niespodzianki oraz możliwość prezentacji na koncercie podczas Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw. Jury powołane przez Organizatorów, ocenia m.in. oryginalność w doborze repertuaru, pomysł sceniczny i umiejętność przekazu, kostiumy i oprawę plastyczną, ogólny wyraz artystyczny, a także oryginalność zbiorów i sposób ich prezentacji.

„Mały Ale Talent!”- Przegląd Wierszy w Inscenizacji Przedszkolaków prezentuje najmłodszych skierniewiczan (dzieci w wieku 3-6 lat), którzy to rywalizując w grupach, prezentują wiersze polskich autorów. Jury ocenia nie tylko oryginalność w doborze repertuaru, ale również umiejętność przekazu, kostiumy, oprawę plastyczną oraz ogólny wyraz artystyczny. Po recytatorskich popisach najmłodszych na scenie prezentują się rodzice, czyli teatr „Truskawki Rodzice”. Organizatorem przeglądu jest Przedszkole Nr 4, w porozumieniu z dyrektorami skierniewickich przedszkoli oraz Miejski Ośrodek Kultury.

Przeglądy odbywają się pod Patronatem Prezydenta Miasta Skierniewice, który funduje nagrody dla zwycięzców przeglądów i upominki dla uczestników.


Muzyka Ku Górze” – festiwal pozytywnych rytmów i energetycznych brzmień, promujący zabawę bez „promili” i innych wspomagaczy. Festiwal to okazja do dobrej zabawy w rytm pozytywnych i energetycznych brzmień. Do tej pory w ramach projektu zagrali u nas Mietek Szcześniak, „Strachy na Lachy”, Marek Piekarczyk, Lao Che oraz Kasia Wilk.

Filarem działalności profilaktycznej, skierowanej do dzieci i młodzieży są szkoły i placówki oświatowe funkcjonujące w naszym Mieście.

Do współpracy w realizacji projektu „Bezpieczna Szkoła w Bezpiecznym Mieście” władze Miasta zaprosiły wiele instytucji, bez których projekt ten nie byłby możliwy do zrealizowania. Wiedza oraz doświadczenie partnerów programu gwarantuje wysoki poziom podejmowanych działań.


Działania realizowane przez Urząd Miasta w roku szkolnym 2012 / 2013:

Kliknij aby powiększyć


Szeroki zakres działań profilaktycznych realizowany jest również w szkołach
i placówkach oświatowych
, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice. Szczegóły tutaj

 

Strona główna Drukuj dokument
KALENDARZ IMPREZ

  Listopad 2017 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Kliknij i zobacz wydarzenia
OSÓB ONLINE: 30

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
tel. (046) 834-51-00, fax: (046) 834-51-51
email: umskier@um.skierniewice.pl

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe