Strona główna
niedziela, 19 listopada 2017 r.
Imieniny: Elżbieta, Faustyna

Informacja Urzędu Stanu Cywilnego

Strona główna » URZĄD MIASTA » Wydziały Urzędu Miasta » Urząd Stanu Cywilnego » Informacja Urzędu Stanu Cywilnego

Od dnia 1 marca 2015 r. obowiązuje ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach Stanu Cywilnego - ogłoszona w dniu 8 grudnia 2014 r. (Dz. U.  z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.).

Wszystkie urzędy w Polsce pracują obecnie w Ogólnopolskim Systemie Rejestrów Państwowych - jest to jedna, centralna baza zawierająca m.in. rejestry PESEL, dowody osobiste i rejestry aktów stanu cywilnego.

System ten zinformatyzował rejestrację stanu cywilnego w Polsce poprzez elektroniczną rejestrację stanu cywilnego. Wprowadził możliwość uzyskania elektronicznych odpisów aktów stanu cywilnego, oraz uprościł obieg i dostęp  do różnych dokumentów stanu cywilnego.

Z dniem 1 marca 2015 r.  następiło „odmiejscowienie” wielu  procedur związanych  z rejestracją stanu cywilnego i w wybranym przez osobę urzędzie  można:

  • uzyskać odpisy z aktów stanu cywilnego,
  • złożyć zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  • otrzymać zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających   zawarcie małżeństwa,
  • otrzymać zaświadczenie, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą,
  • rodzice mogą złożyć oświadczenie o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia w terminie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia,
  • zarejestrować zdarzenie, które miało miejsce za granicą,
  • odtworzyć zagraniczny dokument stanu cywilnego,
  • dokonać administracyjnej zmiany imienia i nazwiska.


Zgodnie z art. 125 § 3 cytowanej ustawy:

Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia złoży wnioskodawca do kierownika urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę   stanu cywilnego dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w terminie umożliwiającym wydanie odpisu lub zaświadczenia  w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Zgodnie z art. 125 § 4 cytowanej ustawy:

Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia złoży wnioskodawca do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego   do rejestru stanu cywilnego w terminie umożliwiającym wydanie odpisu  lub zaświadczenia w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Ślub poza urzędem  - liberalizacja zasad

Przyszli małżonkowie mogą wybrać inne miejsce ceremonii zawarcia związku małżeńskiego niż lokal Urzędu Stanu Cywilnego.
Musi to być miejsce gwarantujące zachowanie uroczystej formy zawarcia małżeństwa oraz bezpieczeństwo osób obecnych. W myśl nowych przepisów należy z tego tytułu wnieść  opłatę dodatkową w wysokości 1000 zł. na rzecz  gminy.

Nadawanie imion dzieciom

Zgodnie z obowiązująca ustawą można nadać dzieciom imiona obcego pochodzenia oraz nadać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka,  ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.
Nadal obowiązuje przepis mówiący, że dziecku można nadać maksymalnie dwa imiona; imiona te nie mogą być w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego.

Zgodnie z art. 14 cytowanej ustawy:

Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka.
Kierownik urzędu stanu cywilnego po sporządzeniu aktu urodzenia występuje o nadanie numeru ewidencyjnego tzw. PESEL i dokonuje zameldowania dziecka w miejscu stałego lub czasowego pobytu rodziców albo u tego z rodziców u którego dziecko faktycznie przebywa.


Zgodnie z art. 55 cytowanej ustawy:

Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia /od dnia urodzenia dziecka/, a w przypadku   gdy dziecko urodziło się martwe – w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.
Jeżeli nie zostanie dokonane zgłoszenie urodzenia w terminie 21 dni, kierownik urzędu staniu cywilnego sporządza z urzędu akt urodzenia – wybiera imię  z urzędu – z adnotacją o sporządzeniu aktu z urzędu oraz informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.

Strona główna Drukuj dokument
KALENDARZ IMPREZ

  Listopad 2017 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Kliknij i zobacz wydarzenia
OSÓB ONLINE: 35

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
tel. (046) 834-51-00, fax: (046) 834-51-51
email: umskier@um.skierniewice.pl

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe