Strona główna
piątek, 17 listopada 2017 r.
Imieniny: Grzegorz, Salomea

III oś priorytetowa - Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość

Strona główna » DLA PRZEDSIĘBIORCY » Programy Unii Europejskiej dla Przedsiębiorców » Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego » III oś priorytetowa - Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość

III oś priorytetowa: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość

Wsparcie w ramach III osi priorytetowej obejmuje:

  • projekty inwestycyjne i badawcze w przedsiębiorstwach,
  • wsparcie jednostek B+R,
  • projekty przyczyniające się do rozwoju instytucji otoczenia biznesu oraz sektora usług turystycznych i bazy rekreacyjno – sportowej.

 
Wśród projektów realizowanych w ramach tej osi można wskazać m.in.:

  • zakup i wytworzenie aparatury naukowo – badawczej,
  • zakup środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwach,
  • bezpośrednie inwestycje w MŚP z preferencjami dla projektów innowacyjnych,
  • tworzenie lub rozwój parków przemysłowych, technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości i nowych ośrodków proinnowacyjnych,
  • budowę i przebudowę infrastruktury turystycznej.

 
Realizacja projektów dofinansowanych w ramach III osi priorytetowej przyczyni się m.in. do zwiększenia potencjału badawczo – rozwojowego w regionie, wzrostu stopnia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw i całej gospodarki w województwie a także do poprawy atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej regionu.
 

Kategorie interwencji:

02 - Infrastruktura B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych
03 - Transfer technologii i udoskonalanie sieci wspólpracy między MŚP, między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami     regionalnymi, ośrodkami badawczymi
04 - Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności dla MŚP
05 - Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
06 - Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska
07 - Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji
08 - Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
09 - Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP
26 - Transport multimodalny
48 - Zintegrowany system zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń
57 - Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Przedsiębiorcy pragnący skorzystać z funduszy tej osi priorytetowej muszą kontaktować się bezpośrednio z
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

Celem Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, jako Instytucji Pośredniczącej II stopnia, jest  pomoc potencjalnym Beneficjentom w efektywnym wykorzystaniu środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Centrum realizuje zadania w ramach   III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
 Na stronie internetowe Centrum Obsługi Przedsiębiorcy http://www.cop.lodzkie.pl/ znajdują się wszystkie bieżące informacje dotyczące konkursów, dokumentów, założeń do konkursów, itp.
 

Strona główna Drukuj dokument
KALENDARZ IMPREZ

  Listopad 2017 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Kliknij i zobacz wydarzenia
OSÓB ONLINE: 27

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
tel. (046) 834-51-00, fax: (046) 834-51-51
email: umskier@um.skierniewice.pl

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe