Strona główna
poniedziałek, 23 października 2017 r.
Imieniny: Edward, Marlena

Honorowi

Strona główna » MIASTO » Obywatele Miasta » Honorowi

1. Stanisław Teofil Rybicki 25.07.1911r
2. Szczepan Aleksander Pieniążek 14.02.1984r.
3. Emil Chroboczek 29.12.1995r.
4. Artur Wittenberg 29.12.1995r.
5. Tadeusz Sułkowski 22.01.1997r.
6. Andrzej Bronisław Kulczycki 22.12.1997r.
7. Anna Olszewska    22.12.1997r
8. Władysław Strakacz 22.12.1997r
9. ks. biskup Józef Zawitkowski 22.12.1997r.
10. Stefan Binder 20.06.2000r.
11. prof. Włodzimierz Kamiński 26.08.2004r
12. Marszałek Józef Piłsudski 30.10.1928r.
(wpis do księgi 10.11.2005 r.)
13. Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski 26.01.2007r.
14. ks. Kardynał Józef Glemp Prymas Polski  02.02.2007r.
15. Ryszard Kaczorowski,
Prezydent RP na Uchodźstwie  w latach 1989–1990                        
25.03.2011r.
16. Aleksander Główka 27.01.2012r.
17. ppłk. Romulad Suliński 26.01.2017r.

 

 1.  Stanisław Teofil Rybicki (1843-1920) - lekarz, radca stanu, filantrop. W czasie swojej ponad czterdziestoletniej praktyki lekarskiej aktywnie działał społecznie. Dzięki m.in. jego staraniom w 1880r. została zorganizowana Miejska Straż Ogniowa, której był naczelnikiem. Za jego liczne zasługi, dnia 25 lipca 1911r. Magistrat Miasta Skierniewice nadał mu tytuł honorowego obywatela miasta.
   
 2. Szczepan Aleksander Pieniążek - założyciel i długoletni dyrektor Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Jest niekwestionowanym autorytetem sadowniczym znanym nie tylko w środowisku naukowym. Rozsławił w kraju i za granicą, zarówno kierowaną przez siebie placówkę, jak też miasto. Do dnia dzisiejszego Skierniewice kojarzą się niektórym właśnie z nazwiskiem tego wybitnego pomologa. Uchwałą nr 116 Miejskiej Rady Narodowej w dn. 14 lutego 1984r. nadano profesorowi honorowe obywatelstwo miasta Skierniewice.
   
 3. Emil Chroboczek - założyciel Instytutu Warzywnictwa oraz bazy badawczej warszawskiej SGGW w Skierniewicach. Dzięki jego staraniom odrestaurowano pałac prymasowski. W uznaniu zasług profesora w dziedzinie nauki i kultury, Rada Miejska Skierniewic, w dniu 29.12.1995r. Aktem Nadania przyznała mu tytuł "Honorowy Obywatel Miasta Skierniewice"
   
 4. Artur Wittenberg - wieloletni nauczyciel Gimnazjum im. B. Prusa, burmistrz miasta w latach wojny 1939-45, podczas której niejednokrotnie dał dowody swego patriotyzmu. W uznaniu wszystkich zasług Rada Miejska Skierniewic, w dniu 29.12.1995r. Aktem Nadania przyznała mu tytuł "Honorowy Obywatel Miasta Skierniewice"

 5. Tadeusz Sułkowski (1907-1960) - dnia 22.01.1997r. Rada Miejska w Skierniewicach na XXX Sesji nadała tytuł "Honorowy Obywatel Miasta Skierniewice" w dowód uznania i wdzięczności
   
 6. Andrzej Bronisław Kulczycki - major, dowódca Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Skierniewicach, współtwórca i pierwszy komendant Junackiej Szkoły Kadetów, utworzonej w latach 1942-45 dla polskiej młodzieży na obczyźnie. Jako komendant i patriota wpajał kadetom przynależność do wojska i narodu polskiego, jako pedagog - poczucie obowiązku społecznego, wartości etyczne jakie cechują ludzi dobrych i szlachetnych. Doceniając te zasługi Rada Miejska w Skierniewicach nadała A.B. Kulczyckiemu w dniu 22.12.1997r. tytuł "Honorowy Obywatel Miasta Skierniewice" .
   
 7. Anna Olszewska - siostra Polskiego Czerwonego Krzyża, człowiek o wielkim i gorącym sercu, niosący przez wiele lat bezinteresowną pomoc chorym, samotnym, cierpiącym i umierającym. Jako wyjątkowej osobie Rada Miejska w Skierniewicach nadała jej w dniu 22.12.1997r. tytuł "Honorowy Obywatel Miasta Skierniewice" .
   
 8. Władysław Strakacz - właściciel browaru, ceniony filantrop, który wysokimi darowiznami wspierał szpital, szkołę, kościół. Był dobrym pracodawcą dbającym o swoich podwładnych i ich rodziny, w czasie dwóch wojen światowych pomógł wielu mieszkańcom miasta.

 9. ks. biskup Józef Zawitkowski - Rada Miejska w Skierniewicach w dn. 22.12.1997r. nadała ten tytuł uznając ks. Biskupa za wzór kapłana, Polaka i obywatela, który każdą homilią i pieśnią wyraża polską tożsamość chrześcijańską i narodową, a słowami pasterskimi błogosławi mieszkańców Skierniewic.

 10. Stefan Binder - społecznik, patriota, filantrop. Wspierał organizacyjnie oraz finansowo wiele miejskich inicjatyw (m.in. Klub Sportowy "Szturm", Ochotniczą Straż Pożarną, kółko dramatyczne, koncerty, itd.). W czasie II w. św. działał w skierniewickim Obwodzie AK "Sroka". Pomógł w tym czasie wielu mieszkańcom miasta, finansował m.in. wykupywanie więźniów, gromadził i przechowywał w domu materiały konspiracyjne oraz amunicję, którą AK miało wykorzystać w czasie akcji wyzwoleńczej w 1944r. Aresztowany przez Niemców w akcie ostatecznej desperacji poświęcił swoje życie dla innych ludzi.
   
 11. prof. Włodzimierz Kamiński - rodowity skierniewiczanin, żołnierz Armii Krajowej, represjonowany przez Niemców, dwukrotnie aresztowany i skazany przez gestapo w 1943r. na śmierć, której cudem uniknął. Prof. Włodzimierz Kamiński jest absolwentem Gimnazjum i Liceum im. Bolesława Prusa w Skierniewicach, utrzymującym ścisłe kontakty z rodzinnym miastem, doktorem prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorem nauk rolno - leśnych, docentem ekonomiki rolnictwa, profesorem nadzwyczajnym i profesorem zwyczajnym nauk ekonomicznych SGGW, który w 2000r. otrzymał tytuł doktora honoris causa SGGW w Warszawie. Jest członkiem zagranicznym Akademii Rolnictwa Francji, a także Nowojorskiej Akademii Nauk, honorowym członkiem Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa, Węgierskiego Naukowego Towarzystwa Przemysłu Spożywczego, Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN i innych. Doceniając zasługi Rada Miasta Skierniewice nadała ten zaszczytny tytuł na XXIX Sesji w dniu 26 sierpnia 2004 roku.
   
 12. Marszałek Józef Piłsudski, z dokumentów zgromadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic wynika, że 30 października 1928 roku Rada Miejska Miasta Skierniewice uchwałą Nr 49 nadała Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Skierniewice. Potwierdzeniem nadania tytułu jest zapis w Protokole z Nadzwyczajnego Uroczystego Posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 15 maja 1935 roku (wpis do księgi "Honorowy Obywatel Miasta Skiernbiewice" -10 listopada 2005)
   
 13. ks. Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski

 

AKT NADANIA TYTUŁU
"HONOROWY OBYWATEL MIASTA SKIERNIEWICE"


      DLA JEGO EMINENCJI
      KSIĘDZA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO
      PRYMASA POLSKI

Wybitnego Polaka, wielkiego Patrioty, Męża Stanu, Człowieka ogromnego serca i odwagi, który był dla nas autorytetem moralnym, przewodnikiem na drogach człowieczeństwa i wzorem godności ludzkiej.

Oddając hołd Prymasowi Tysiąclecia Rada Miasta Skierniewice nadała Uchwałą Nr V/1/07 w dniu 26 stycznia 2007 roku ten honorowy tytuł, pragnąc jednocześnie podkreślić, jak cenne dla Skierniewiczan jest duchowe dziedzictwo kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pozostanie ono dla przyszłych pokoleń naszych obywateli jako wzór zaangażowania w służbę Polsce, idei pomnażania dobra i tworzenia ideału życia według odwiecznych norm i zasad, jakim hołdowali nasi przodkowie.

      PREZYDENT MIASTA
      Leszek Trębski
      PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA
      Anna Janus

      Skierniewice, 19 lutego 2007 roku


  14. ks. Kardynał Józef Glemp Prymas Polski

 

 AKT NADANIA TYTUŁU
"HONOROWY OBYWATEL MIASTA SKIERNIEWICE"


      DLA JEGO EMINENCJI
      KSIĘDZA JÓZEFA KARDYNAŁA GLEMPA
      PRYMASA POLSKI

Spadkobiercy wielowiekowego dziedzictwa swoich wielkich poprzedników, wybitnemu Nauczycielowi, wskazującemu naszemu społeczeństwu drogi duchowego ocalenia.

 Rada Miasta Skierniewice Uchwałą Nr VI/8/07 w dniu 2 lutego 2007 roku nadała ten tytuł w dowód uznania zasług w dziedzinie budowania jedności naszego narodu i kształtowania postaw moralnych, będących symbolem prawdziwej wolności, troski o godność człowieka i wierność polskim tradycjom, zakorzenionym w ideałach naszych przodków i wierze Kościoła katolickiego.

      PREZYDENT MIASTA
      Leszek Trębski
      PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA
      Anna Janus

      Skierniewice, 19 lutego 2007 roku


15. Ryszard Kaczorowski herbu Jelita (ur. 26 listopada 1919 w Białymstoku, zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku) – polski polityk, działacz społeczny i harcerz, komendant chorągwi Szarych Szeregów w Białymstoku w 1940, po 1945 na emigracji, członek Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, w latach 1989–1990 Prezydent RP na Uchodźstwie; zginął w katastrofie polskiego Tu-154 w Smoleńsku. Ryszard Kaczorowski był ostatnim Prezydentem RP na Uchodźstwie. 22 grudnia 1990 złożył urząd na ręce nowo zaprzysiężonego Prezydenta RP Lecha Wałęsy i na Zamku Królewskim w Warszawie uroczyście przekazał mu insygnia władzy państwowej.

16. Aleksander Główka w dowód uznania i wdzięczności  za służbę dla Polski, kształtowanie postaw moralnych oraz godną naśladowania postawę.  Dla wielkiego patrioty, niekwestiowanego autorytetu. Człowieka wiernego  utrwalonym przez tradycję ideałom, którego wybitne osiągnięcia zasługują na najwyższy szacunek, uznanie i wyróżnienie. Organizatora Pogotowia Wojennego Harcerzy w Skierniewicach. Komendanta konspiracyjnego Hufca Skierniewice ,,Roju Wilkołak”. Żołnierza Związku Walki Zbrojnej. Dowódcy plutonu specjalnego w batalionie ,,Fabryka”. Wybitnego nauczyciela, krzewiącego w młodych pokoleniach miłość do Ojczyzny. Działacza struktur doskonalenia nauczycieli oraz działacza społecznego. 

17. ppłk. Romuald Suliński wielki patriota związany z naszym miastem, dwukrotnie pełnił obowiązki dowódcy 300. Dywizjonu Bombowego im. Ziemi Mazowieckiej. Uczestnik wielu operacji wojskowych w czasie II wojny światowej, między innymi Bitwy o Anglię. Za swoje męstwo i czyny bojowe wielokrotnie odznaczany zarówno przez władze polskie w Londynie, jaki i brytyjskie. Romuald Suliński został odznaczony przez Naczelnego Wodza, gen. Władysława Sikorskiego Orderem Krzyża Virtuti Militari piątej klasy i czterokrotnie Krzyżem Walecznych. Z rąk dowódców raf, m.in. Gen. Arthura Harrisa, jako jeden z ośmiu polskich lotników otrzymał brytyjski Order Zaszczytnej Służby oraz Zaszczytny Krzyż Lotniczy. Zginął tragicznie wraz z załogą swego samolotu 4 lutego 1946 roku. Od 28 maja 2011 roku podpułkownik Suliński jest patronem Zespołu Szkół nr 4 na skierniewickim osiedlu Rawka.

Strona główna Drukuj dokument
KALENDARZ IMPREZ

  Pażdziernik 2017 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Kliknij i zobacz wydarzenia
OSÓB ONLINE: 40

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
tel. (046) 834-51-00, fax: (046) 834-51-51
email: umskier@um.skierniewice.pl

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe