Strona główna
wtorek, 21 listopada 2017 r.
Imieniny: Janusz, Regina

eFeF URODZINY MISTRZA. inspiracje... - KONKURSY

Strona główna » Galerie - Wszystkie inne » eFeF URODZINY MISTRZA. inspiracje... - KONKURSY


1. KONKURS FILMOWY

 

V SKIERNIEWICKIE
eFeF 
URODZINY MISTRZA 
INSPIRACJE…
18 STYCZNIA 2014r.

 

REGULAMIN FESTIWALU ORAZ KONKURSU

 

1. V Skierniewickie eFeF Urodziny Mistrza INSPIRACJE…, zwane później Festiwalem, organizowane są w dniu 18 stycznia 2014r.

2. Festiwal odbywa się w gmachu Miejskiego Ośrodka Kultury (MOK), 96-100 Skierniewice, ul. Wita Stwosza 2/4.

3. Organizatorem Festiwalu są Urząd Miasta Skierniewice, 96-100 Skierniewice, Rynek 1 oraz Miejski Ośrodek Kultury (MOK), 96-100 Skierniewice, ul. Wita Stwosza 2/4.

4. Pracami związanymi z przygotowaniem i przebiegiem Festiwalu kierują: 

  • Beata Jabłońska – I zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice
  • Anna Wolińska – Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Miasta
  • Monika Kotowska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Skierniewicach

5. Celem Festiwalu jest: 

a. propagowanie aktywności kulturalnej i artystycznej lokalnych twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych

b. prezentacja materiałów z zakresu działalności szeroko pojętej kultury twórczej

c. ożywienie zainteresowania różnymi gatunkami twórczości kulturalnej, które posiadają znaczącą rangę artystyczną.

d. twórcza konfrontacja lokalnej, krajowej oraz światowej aktywności kulturalnej i artystycznej

6. W ramach Festiwalu odbędzie się konkurs filmowy „Bardzo krótki metraż” dla twórców nieprofesjonalnych oceniany przez Jury.

7. W ramach Festiwalu zostaną przyznane następujące nagrody: 

  • „Mały eF” – przyznany w dwóch kategoriach omówionych w punkcie 8 regulaminu
  • „Duży eF” – przyznany w dziedzinie twórczości artystycznej

8. W konkursie filmów zrealizowanych przez twórców nieprofesjonalnych przyznane zostaną następujące nagrody: 

  • „Mały eF” oraz 1 000 zł - dla najlepszego filmu 
  • „Mały eF” oraz 500 zł - za szczególne walory artystyczne

9. Jury ma prawo dokonać zmian w rozdziale niektórych nagród oraz przyznać Wyróżnienia.

10. Organizatorzy Festiwalu zastrzegają sobie także prawo przyznania Nagród pozaregulaminowych w tym także Nagrody Publiczności wyłonionej w głosowaniu widzów.

11. Przedmiotem tematu w konkursie filmowym „Mały eF” Festiwalu jest „Portret chwili” (słowo, osoba, obraz,…).

12. Do konkursu należy zgłaszać filmy autorskie, w dowolnej technice (fabuła, animacja w tym rysunek, wycinanka, plastelina, kukiełka, animacja komputerowa zrealizowane przy użyciu kamery, telefonu komórkowego itd.). Można zgłosić również film kombinowany: fabuła w połączeniu z animacją. Za film autorski organizatorzy uznają pracę, w której reżyser filmu jest także autorem co najmniej drugiego działania twórczego (scenariusz, scenografia, animacja, muzyka, zdjęcia, itp.).

13. Biuro Festiwalowe przyjmuje zgłoszenia filmów od dnia 16 grudnia 2013r. do dnia 7 stycznia 2014r. W tym terminie należy nadesłać pocztą lub faksem na adres Urzędu czytelnie wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia filmu, płytę DVD z filmem do selekcji oraz materiały promocyjne filmu (przynajmniej jeden fotos w formacie *.jpg nagrany na oddzielną płytę lub przesłany drogą elektroniczną na adres e-mail dkferoica@op.pl oraz p.mackiewicz@um.skierniewice.pl). Kopie selekcyjne nie będą zwracane.

14. Kwalifikacji do konkursu dokona Komisja Selekcyjna. Zgłaszający film zostaną poinformowani o dopuszczeniu filmu do konkursu do dnia 15 stycznia 2014r. pocztą elektroniczną. Wyniki selekcji zostaną także zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewic www.skierniewice.eu

15. Twórca zgłaszający film zobowiązany jest: podać jego tytuł, rok produkcji, czas trwania, krótki opis treści filmu, w przypadku filmów wykonanych przez uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - nazwę i dokładny adres szkoły oraz swoje nazwisko, adres korespondencyjny, adres mailowy i numer telefonu kontaktowego.

16. Regulamin przewiduje ograniczenie czasu trwania każdego zakwalifikowanego filmu konkursowego do 5 minut maksymalnie włącznie z napisami końcowymi.

17. Film powinien posiadać napisy początkowe i/lub końcowe, zawierające tytuł, nazwiska autorów i rok produkcji.

18. Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publiczne projekcje filmu w ramach Festiwalu a w przypadku otrzymania jednej z nagród również na uczestnictwo filmu w retrospektywach filmów nagrodzonych, które będą miały miejsce po zakończeniu Festiwalu.

19. Imprezie towarzyszyć będą projekcje wybitnych dzieł twórców filmowych, wystawy, koncerty i inne.

20. Festiwal, podczas którego będzie miało miejsce wręczenie nagród oraz pokaz filmów nagrodzonych odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury w Skierniewicach 18 stycznia 2014 roku. Szczegóły projekcji festiwalowych zostaną podane w materiałach promocyjnych Festiwalu oraz na stronie www.skierniewice.eu

21. Wszelkie informacje dotyczące Festiwalu można uzyskać w Urzędzie Miasta Skierniewice (/46/ 834 51 91) oraz w Miejskim Ośrodku Kultury (/46/ 833 24 12, 833 44 89) w godz. 08:00 – 16:00 z wyjątkiem sobót i niedziel. Regulamin konkursu i informacje dotyczące programu Festiwalu można znaleźć na stronie internetowej www.skierniewice.eu lub pisząc na adres a.wolinska@um.skierniewice.pl lub dkferoica@op.pl

22. Organizatorem Festiwalu są: 

  • Urząd Miasta Skierniewice
  • Miejski Ośrodek Kultury w Skierniewicach

 

2. KONKURS FOTOGRAFICZNY

V SKIERNIEWICKIE

eFeF 

URODZINY MISTRZA 

INSPIRACJE…

17-18 STYCZNIA 2014

Regulamin konkursu fotograficznego


1.  Konkurs skierowany jest do osób, dla których fotografia jest formą estetycznego wyrazu. Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Skierniewice oraz Miejski Ośrodek Kultury w Skierniewicach.

2. Tematem zdjęć jest „Człowiek – portret chwili”.

3. Każdy uczestnik konkursu może przesłać od 1 do 3 prac.

4. Zdjęcia należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej. Zdjęcia papierowe powinny mieć format przynajmniej 30x40 cm, natomiast zdjęcia elektroniczne w formacie jpg należy dostarczyć w rozdzielczość 300 dpi do formatu 21x30 cm.

5. Zdjęcia nie mogą być fotomontażem. Dopuszczalna jest modyfikacja kolorystyki, kontrastu, jasności zdjęcia.

6. Zdjęcia należy dostarczyć do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. Reymonta 33, 96-100 Skierniewice  w terminie od 16 grudnia 2013 r. do 7 stycznia 2014r.

7.  W treści zgłoszenia należy zamieścić imię i nazwisko autora, tytuł fotografii, datę urodzenia, adres i telefon kontaktowy. Dane teleadresowe zostaną wykorzystane wyłącznie do kontaktu z uczestnikami konkursu.

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas wernisażu wystawy, które zaplanowane jest na 17 stycznia 2014 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Skierniewicach.

9. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 500 zł – I nagroda, 300 zł – II nagroda i 200 zł – III nagroda.

10. Miasto Skierniewice oraz Miejski Ośrodek Kultury zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego prezentowania prac na swojej stronie internetowej i fanpage’u oraz stronach internetowych organizatorów „eFeF URODZINY MISTRZA. Inspiracje…”, a także w materiałach informacyjnych i promocyjnych, na wystawie pokonkursowej, jak również zatrzymania wybranych prac na własność.

 


ORGANIZATOR:

Urząd Miasta Skierniewic
ul. Senatorska 10, 96-100 Skierniewice
tel. /46/ 834 51 91
e-mail:
a.wolinska@um.skierniewice.pl


Miejski Ośrodek Kultury
ul. Reymonta 33, 96-100 Skierniewice
tel. /46/ 833 24 12
sekretariat@mokskierniewice.pl


BIURO FESTIWALU:
e-mail:
dkferoica@op.pl


 

Strona główna Drukuj dokument
KALENDARZ IMPREZ

  Listopad 2017 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Kliknij i zobacz wydarzenia
OSÓB ONLINE: 37

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
tel. (046) 834-51-00, fax: (046) 834-51-51
email: umskier@um.skierniewice.pl

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe