Strona główna
czwartek, 23 listopada 2017 r.
Imieniny: Adela, Felicyt

Działalność wymagająca koncesji

Strona główna » DLA PRZEDSIĘBIORCY » Działalność Gospodarcza » Działalność wymagająca koncesji

Na wykonywanie niżej wymienionych działalności gospodarczych wymagane jest posiadanie koncesji.

1. Poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych

wydawanie koncesji reguluje ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 27, poz. 96 z późn. zm.).
Koncesje wydaje minister właściwy do spraw środowiska.

2.  Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

wydawanie koncesji reguluje ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym (Dz. U. nr 67, poz. 679 z późn. zm.).
Koncesje wydaje Minister Spraw Wewnętrznych.

3. Wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią

wydawanie koncesji reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne  (Dz. U. Nr 153, poz. 1504 z późn. zm.).
Koncesji udziela Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

4. Ochrona osób i mienia

wydawanie koncesji reguluje ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia  (Dz. U. nr 114, poz. 740 z późn. zm.).
Koncesji udziela Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

5. Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych

wydawanie koncesji reguluje ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji  (Dz. U. z 2001 r. nr 101, poz. 1114 z późn. zm.).
Koncesji udziela Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

6. Przewozy lotnicze

wydawanie koncesji reguluje ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. nr 130, poz. 1112 z późn. zm.).
Koncesji udziela Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Strona główna Drukuj dokument
KALENDARZ IMPREZ

  Listopad 2017 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Kliknij i zobacz wydarzenia
OSÓB ONLINE: 39

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
tel. (046) 834-51-00, fax: (046) 834-51-51
email: umskier@um.skierniewice.pl

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe