Strona główna
sobota, 21 października 2017 r.
Imieniny: Celina, Hilary

Działalność regulowana

Strona główna » DLA PRZEDSIĘBIORCY » Działalność Gospodarcza » Działalność regulowana

Prowadzenie niżej wymienionych działalności gospodarczych wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanych.


1. Przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania

działalność mogą wykonywać wyłącznie spółki kapitałowe. Rejestr tej działalności prowadzi wojewoda właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności.
Podejmowanie i prowadzenie działalności określa ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2002 r. nr 42, poz. 372 z późn. zm.).

2. Łowiectwo

działalność może wykonywać osoba fizyczna. Rejestr prowadzi wojewoda właściwy ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.
Podejmowanie i prowadzenie tej działalności określa ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz.U. z 2002 r. nr 42, poz. 372 z późn. zm.).

3. Organizacja profesjonalnego współzawodnictwa sportowego

działalność może być wykonywana przez sportowe spółki akcyjne i polskie związki sportowe. Organem rejestrowym jest Prezes Polskiej Konfederacji Sportu.
Podejmowanie i prowadzenie tej działalności określa ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001 r. nr 81, poz. 889 z późn. zm.).

4. Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

działalność może wykonywać osoba fizyczna. Organem rejestrowym jest Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych właściwa dla miejsca kształcenia.
Podejmowanie i prowadzenie tej działalności określa ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2001 r. nr 57 poz. 602 z późn. zm.).

5. Prowadzenie indywidualnej praktyki pielęgniarek i położnych

indywidualnie może prowadzić osoba fizyczna, grupowo - w formie spółki cywilnej lub partnerskiej. Organem rejestrowym jest Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych właściwa ze względu na miejsce wykonywania praktyki.
Podejmowanie i prowadzenie tej działalności określa ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2001 r. nr 57 poz. 602 z późn. zm.).

6. Kształcenie podyplomowe lekarzy i dentystów

organem rejestrowym jest Okręgowa Rada Lekarska właściwa dla miejsca prowadzenia kształcenia.
Podejmowanie i prowadzenie tej działalności określa ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2002 r. nr 21, poz. 204 z późn. zm.).

7. Prowadzenie praktyki lekarskiej

prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej - osoba fizyczna; prowadzenie grupowej praktyki lekarskiej - w formie spółki cywilnej lub partnerskiej. Organem rejestrowym jest Okręgowa Rada Lekarska właściwa dla miejsca prowadzenia działalności.
Podejmowanie i prowadzenie tej działalności określa ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2002 r. nr 21, poz. 204 z późn. zm.).

8. Prowadzenie stacji kontroli pojazdów
działalność może wykonywać osoba fizyczna. Organem rejestrowym jest starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności.
Podejmowanie i prowadzenie tej działalności regulowanej określa ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. nr 58, poz. 515 z późn. zm.).

9. Prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców

działalność może wykonywać osoba fizyczna. Organem rejestrowym jest starosta/Prezydent Miasta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności.
Podejmowanie i prowadzenie tej działalności określa ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.).

10. Prowadzenie pracowni psychologicznej (prowadzącej badania psychologiczne w celu orzeczenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem)

działalność może wykonywać osoba fizyczna. Organem rejestrowym jest wojewoda właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce zamieszkania uprawnionego psychologa.
Podejmowanie i prowadzenie tej działalności określa ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r. nr 58, poz. 515 z późn. zm.).

11. Organizowanie imprez turystycznych oraz pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczeniu usług turystycznych

działalność może wykonywać osoba fizyczna. Organem rejestrowym jest wojewoda właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.
Podejmowanie i prowadzenie tej działalności określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2001 r. nr 55, poz. 578 z późn. zm).

12. Prowadzenie przedsiębiorstwa składowego

działalność może wykonywać osoba fizyczna. Organem rejestrowym jest minister właściwy do spraw gospodarki (towary przemysłowe), minister właściwy do spraw rynków rolnych( towary rolne).
Podejmowanie i prowadzenie tej działalności określa ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw (Dz. U. nr 114, poz. 1191 z późn. zm.).

13. Organizowanie wyścigów konnych

działalność może wykonywać osoba fizyczna. Rejestr prowadzi Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.
Podejmowanie i prowadzenie tej działalności określa ustawa z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz.U. nr 11, poz. 86 z późn. zm.).

14. Wyrób, oczyszczanie, skażenie lub odwadnianie alkoholu etylowego

działalność może wykonywać osoba fizyczna. Organem rejestrowym jest minister właściwy do spraw rynków rolnych.
Podejmowanie i prowadzenie tej działalności określa ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz.U. nr 31, poz. 353 z późn. zm).

15. Wytwarzanie wyrobów tytoniowych

działalność może wykonywać osoba fizyczna. Rejestr prowadzi minister właściwy do spraw rynków rolnych.
Podejmowanie i prowadzenie ww. działalności regulowanej określa ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz.U. nr 31, poz. 353 z późn. zm).

16. Usługi detektywistyczne
działalność może wykonywać osoba fizyczna. Rejestr prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych.
Podejmowanie i prowadzenie tej działalności określa ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz.U. z 2002 r. nr 12, poz. 110 z późn. zm.).

17.  Działalność kantorowa

działalność może wykonywać osoba fizyczna. Rejestr prowadzi Prezes Narodowego Banku Polskiego.
Podejmowanie i prowadzenie tej działalności określa ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U. nr 141, poz. 1178 z późn. zm.).

18. Wyrób lub rozlew napojów spirytusowych

działalność może wykonywać osoba fizyczna. Rejestr prowadzi minister właściwy do spraw rynków rolnych.
Podejmowanie i prowadzenie ww. działalności regulowanej określa ustawa z dnia 13 września 2002 r. o napojach spirytusowych (Dz.U. nr 166, poz. 1362 z późn. zm.).

19.  Prowadzenie kursów dokształcających w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych

działalność może wykonywać osoba fizyczna. Rejestr prowadzi marszałek województwa. Podejmowanie i prowadzenie tej działalności określa ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 199, poz. 1671 z późn. zm.).

20. Obrót materiałem siewnym

działalność może wykonywać osoba fizyczna. Rejestr prowadzi minister właściwy do spraw rynków rolnych.
Podejmowanie i prowadzenie tej działalności określa ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz.U. nr 137, poz. 1299 z późn. zm.).

21. Wytwarzanie lub magazynowania biokomponentów

działalność może wykonywać osoba fizyczna. Rejestr prowadzi minister właściwy do spraw rynków rolnych.
Podejmowanie i prowadzenie ww. działalności regulowanej określa ustawa z dnia 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych (Dz.U. nr 199, poz. 1934 z późn. zm.).

22. Konfekcjonowanie lub obrót środkami ochrony roślin

działalność może wykonywać osoba fizyczna. Rejestr prowadzi wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa.
Podejmowanie i prowadzenie tej działalności określa ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. nr 11, poz. 94 z późn. zm.).

23. Wyrób i rozlew wyrobów winiarskich

działalność może wykonywać osoba fizyczna. Rejestr prowadzi minister właściwy do spraw rynków rolnych.
Podejmowanie i prowadzenie tej działalności określa ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich , obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz.U. nr 34, poz. 292 z późn. zm.).
 

Strona główna Drukuj dokument
KALENDARZ IMPREZ

  Pażdziernik 2017 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Kliknij i zobacz wydarzenia
OSÓB ONLINE: 15

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
tel. (046) 834-51-00, fax: (046) 834-51-51
email: umskier@um.skierniewice.pl

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe