Strona główna
poniedziałek, 20 listopada 2017 r.
Imieniny: Anatol, Edyta

Ochotnicze Hufce Pracy

Strona główna » Edukacja » Edukacja w mieście Skierniewice » Ochotnicze Hufce Pracy

Ochotnicze Hufce Pracy to instytucja z 50-letnią tradycją

Misją Ochotniczych Hufców Pracy jest wychowywanie i kształcenie młodzieży, której start życiowy utrudniają bariery i zagrożenia współczesnej rzeczywistości społecznej. Zalicza się do nich między innymi zaniedbanie wychowawcze, trudną sytuację materialną, zagrożenia patologią oraz niemożliwość uzyskania pracy ze wzglądu na utrzymujące się bezrobocie.

Obok dzieci z rodzin dysfunkcyjnych mogą uczęszczać również dzieci i młodzież wywodząca się z rodzin funkcjonujących prawidłowo.
Jednym z podstawowych zadań OHP jest stworzenie młodym ludziom możliwości zdobycia wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych.

Opieką OHP objęta jest młodzież, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno wychowawczych ukończyła 15 lat i ma opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia gimnazjum lub szkoły zasadniczej.

OHP proponuje dwie formy przygotowania zawodowego:

 • przyuczenie do wykonywania określonej pracy ( w klasach przysposabiających do pracy na poziomie gimnazjalnym)
   
 • rzemieślnicza nauka zawodu (po ukończeniu gimnazjum, nauka kończy się egzaminem czeladniczym)

 


Oferta kierowana jest przede wszystkim do uczniów mających kłopoty z przyswajaniem wiedzy, wymagających dodatkowych zajęć wyrównawczych.  Ochotniczy Hufiec Pracy daje im szansę ukończenia szkoły na poziomie gimnazjalnym w normalnym czasie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Program edukacyjny realizowany jest przez nauczycieli o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w pracy z młodzieżą uczącą się w OHP. Jeden dzień w tygodniu przeznaczony jest na odbycie praktyki w zakładach pracy, co daje im możliwość kontaktu z wybranym zawodem (np. mechanik samochodowy, cukiernik, piekarz, sprzedawca itp.) oraz możliwość (po egzaminie) uzyskanie świadectwa o przyuczeniu do wykonywania odpowiedniej pracy. Za swoją pracę uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Do OHP przyjmowana jest młodzież zgłaszająca się z własnej inicjatywy, skierowana przez pedagogów szkolnych, poradnie psychologiczno - pedagogiczne, oraz instytucje środowiskowe. O przyjęciu do OHP decyduje Komisja Rekrutacyjna.


Warunki przyjęcia do OHP:                                  

 • ukończone 15 lat, najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno – wychowawczych
 • nieukończone 18 lat
 • ukończona szkoła podstawowa, I – sza lub II klasa gimnazjum
 • stan zdrowia pozwalający na podjęcie przygotowania zawodowego


Wymagane dokumenty:

 • podanie i zgoda rodziców / prawnych opiekunów (załączone)
 • kwestionariusz osobowy (załączony)
 • ostatnie świadectwo szkolne
 • 3 zdjęcia legitymacyjne
 • wyciąg z aktu urodzenia
 • dokument stwierdzający tożsamość
 • numer PESEL
 • badania lekarskie, wymagane w zależności od wybranej przez kandydata specjalizacji zawodowej
 • opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - w przypadku kandydatów poniżej 16 roku życia zainteresowanych kształceniem w ramach OHP,
 • opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy kasy
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie pracy w celu  przygotowania zawodowego (załączone)


Szczegółowe informacje na temat oferty edukacyjnej oraz rekrutacji udziela:

Komendant HP 5-23  - Andrzej Hycak
ul. Batorego 53, 96 – 100 Skierniewice
Tel. stacjonarny (0-46) 880 91 16 , kom. 513 770 008
e-mail: ohp.skierniewice@wp.pl

Informacje na temat rekrutacji można znaleźć również na stronie:www.lodzka.ohp.pl

 

Strona główna Drukuj dokument
KALENDARZ IMPREZ

  Listopad 2017 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Kliknij i zobacz wydarzenia
OSÓB ONLINE: 25

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
tel. (046) 834-51-00, fax: (046) 834-51-51
email: umskier@um.skierniewice.pl

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe