Strona główna
wtorek, 24 października 2017 r.
Imieniny: Areta, Marta

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Skierniewice

Strona główna » Środowisko » Komunikaty » Uwaga azbest » Obwieszczenie Prezydenta Miasta Skierniewice

Skierniewice, dnia 15 listopada 2010r.
GK.7660-18/10

OBWIESZCZENIE
Prezydent Miasta Skierniewice


informuje o obowiązku przedkładania przez osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami informacji o wynikach przeprowadzonej inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na nieruchomościach będących w ich władaniu, na terenie miasta Skierniewice.

W myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) azbest należy do grupy substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Substancje takie podlegają sukcesywnej eliminacji przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności w trakcie przemieszczania, usuwania i dalszego wykorzystania. Przepisy nie tylko zabraniają wprowadzania azbestu do obrotu, ale także powtórnego jego wykorzystania.

Właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, jest zobowiązany na podstawie art. 162 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku  - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) i § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876 z późn. zm.), do dokonania inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury.

Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami zobowiązane są do przedłożenia Prezydentowi Miasta informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania oraz informacji o wyrobach, których wykorzystanie zostało zakończone.

Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

Wyniki inwentaryzacji ujmuje się w informacjach, według wzorów zawartych w załączniku nr 2 i nr 3 do wyżej wymienionego rozporządzenia.

Formularze informacji o azbeście można uzyskać w Urzędzie Miasta Skierniewice, Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska, ul. Senatorska 12, pokój 120 lub 206 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice: www.skierniewice.net.pl.

Informacje należy składać osobiście w Urzędzie Miasta, ul. Rynek 1 (sekretariat) lub listownie na adres: Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, w terminie do 31 stycznia każdego roku.

Przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będące właścicielami, zarządcami lub użytkownikami nieruchomości na której znajdują się wyroby zawierające azbest, powinni przedłożyć przedmiotowe informacje Marszałkowi Województwa Łódzkiego na adres: Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.


PREZYDENT MIASTA

     Leszek Trębski

Strona główna Drukuj dokument
KALENDARZ IMPREZ

  Pażdziernik 2017 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Kliknij i zobacz wydarzenia
OSÓB ONLINE: 31

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
tel. (046) 834-51-00, fax: (046) 834-51-51
email: umskier@um.skierniewice.pl

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe