Tekst pochodzi ze strony skierniewice.net.pl


SKIERNIEWICKA RODZINA PLUS

Strona główna » SKIERNIEWICKA RODZINA PLUSJuż funkcjonuje Karta „Skierniewicka Rodzina PLUS”


Władze Miasta Skierniewice, wychodząc naprzeciw potrzebom rodzin, które wychowują troje i więcej dzieci, zainicjowały nowy projekt pod nazwą „Skierniewicka Rodzina PLUS”. Celem projektu jest podjęcie działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie naszego Miasta.

Dla kogo Karta?

O wydanie Karty „Skierniewicka Rodzina PLUS” mogą się starać rodziny wielodzietne i rodziny zastępcze, które mają na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Przyznanie Karty nie jest uzależnione od dochodów w rodzinie.

Wypełniony wniosek o wydanie karty "Skierniewicka Rodzina PLUS" należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1 (Ratusz).
Karty można odbierać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych, ul. Senatorska 12, pok. nr 1 (parter), telefon 46 834 51 77.

Co daje Karta?

Przede wszystkim oszczędności w domowym budżecie! Dzięki temu, że uprawnia wszystkich członków rodziny m.in. do 50% ulgi przy zakupie: biletów upoważniających do przejazdu autobusami MZK, biletów do kina, wejściówek na basen, czy też bezpłatnego dostępu do zajęć dla dzieci i młodzieży organizowanych przez MCK.

Jak korzystać z Karty?

Karta wydawana jest dla każdego członka rodziny wielodzietnej na okres 1 roku (z możliwością przedłużenia). Korzystać z niej można legitymując się dokumentem potwierdzającym tożsamość, lub w przypadku małych dzieci kartą innego członka rodziny.

 

PARTNERZY PROGRAMUDostępne podkategorie: